Iver är här!

23 maj 2019 / Pressmeddelande

Det är entreprenörsföretagen Candidator, DGC och Solid Park som nu tillsammans bildar Iver. Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Bolaget ska växa kraftigt på den nordiska marknaden och redan från start omsätter Iver drygt 1,5 miljarder SEK och har cirka 900 medarbetare i Sverige och Norge.

Konsolideringen av marknaden för IT-tjänster i Norden har accelererat i takt med att tempot i den digitala transformationen skruvats upp. Oavsett verksamhetens storlek är kundernas krav på tillgänglighet, säkerhet och innovation högre än någonsin. I större utsträckning än tidigare söker kunderna en driven partner som genom förståelse för kundens affär kan leverera rätt typ av lösning, med trygghet i den lokala relationen och tillgänglighet till den senaste tekniken, såväl idag som i framtiden.


– Iver är sprunget ur tre mycket starka entreprenörskulturer där kunden alltid har varit nummer ett. I över 20 år har vi utmanat IT-jättarna med effektiva leveranser, hög servicenivå och ett personligt engagemang. Detta tar vi med oss in i Iver. Det blir alltid bäst när man känner varandra. Därför kommer vi – även nu när vi nu blir större – organisera oss på ett sätt som ger den bästa kundupplevelsen. Bara genom nära relationer kan vi få förståelse för kundens verksamhet och genom våra lösningar hjälpa kunden att nå sin fulla potential, säger Åsa Arvidsson, vd på Iver.


De företag som idag är Iver har alla vuxit genom att skapa kundvärde. Med ödmjukheten kvar från att ha varit mindre, till den styrka som det innebär att vara stor, skiljer sig Iver från branschens övriga aktörer. En väsentligt större storlek och kompetens innebär bland annat att Iver kan komplettera sitt erbjudande med nya affärsområden för högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling. Allt sammantaget kommer Iver bli en mer komplett IT-partner för kunder som värdesätter tillgänglighet, säkerhet och innovation.


– Iver vill mer. Vi ska vinna positionen som den bästa nordiska leverantören av IT-drifttjänster. Vi ska växa tillsammans med våra kunder och för att göra det måste vi fortsätta springa fortare än våra konkurrenter. Som kund hos Iver kan man därför förvänta sig såväl IT-driftslösningar i absolut teknisk framkant, som vårt personliga engagemang och en större förståelse för kundens verksamhet och behov. Oavsett om det handlar om att leverera enkla tjänster eller komplexa lösningar med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och närhet till sin leverantör, säger Magdalena Persson, styrelseordförande i Iver.

 

Namnbytet till Iver sker officiellt 16:00 den 23 maj 2019 och omfattar Candidator, DGC, Solid Park, Exeo och Ismotec. Under en övergångsperiod kommer de tidigare namnen att fasas ut.


För ytterligare frågor

Åsa Arvidsson, vd, Iver
T: +46 706 608 618
E: asa.arvidsson@iver.se
Magdalena Persson, styrelseordförande, Iver
T: +46 733 920 508
E: magdalena.persson@iver.se
Lotta Strömbäck, marknads- och kommunikationsdirektör, Iver
T: +46 10 150 1700
E: lotta.stromback@iver.se


Om Iver

Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har de, med EQT som ägare, vuxit sig starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo och Ismotec. Iver omsätter drygt 1,5 miljarder SEK och har cirka 900 medarbetare. Läs mer på iver.se.


Informationen offentliggjordes den 23 maj 2019, klockan 09.00.