IT hos högsäkerhetsorganisationer – när kraven på säkerhet och innovation är lika höga

17 maj 2024 / Artikel

I takt med att den teknologiska utvecklingen accelererar möter företag och organisationer nya utmaningar och möjligheter. För högsäkerhetsbranscher så som försvarsindustrin är kraven på säkerhet och innovation särskilt höga. Men hur skapar man IT-lösningar som är agila, användarvänliga och främjar innovation – samtidigt som man bygger in säkerhet i alla lager? Vi har pratat med Erik Björndell, Service Area Manager på Accelerate at Iver. I den här artikeln delar han med sig av några grundstenar i hur man går tillväga.

Att skapa IT-lösningar för organisationer med marknadens högst ställda krav på säkerhet kan vara komplext. Att dessutom säkerställa att säkerheten som byggs in i lösningarna varken kompromissar med agiliteten eller stör en hög innovationstakt gör det inte lättare. Accelerate at Iver är en ledande aktör på marknaden för moderna IT-lösningar inom högsäkerhetsområdet. Med en djup förståelse för digital innovation, molntransformation, samt Enterprise- och molninfrastruktur, har Accelerate at Iver bidragit till utvecklingen av innovativa plattformar för produkt- och mjukvaruutveckling för många kunder och projekt inom denna sektor. För högsäkerhetsorganisationer inom försvarsindustrin är dessa projekt omgärdade av sekretess, varför vi inte kan ge direkta exempel. Men generellt sätt finns det några grundstenar i hur man går tillväga för att bygga IT-miljöer som möter dessa högt ställda säkerhetskrav.

– Ett genomgående tema i vårt arbete är användningen av Open Source och Cloud native-design från start. Denna strategi, som ibland kan framstå som komplex, erbjuder betydande fördelar jämfört med färdiga lösningar. Genom att prioritera Open Source undviker vi de inlåsningseffekter och eventuella kostnadsproblem som ofta uppstår med proprietära system. Vårt fokus på löst kopplade arkitekturer tillåter oss även att anpassa och uppgradera plattformen efter behov, förklarar Erik Björndell.

De plattformar man utvecklar för denna sektor kännetecknas utöver av en hög säkerhet, av ett stort fokus på användarvänlighet;

– Vi gör det möjligt för utvecklare att snabbt anpassa sina arbetsmiljöer och tillämpa agila arbetssätt samtidigt som stränga säkerhetsprotokoll upprätthålls. Detta är helt avgörande för att skapa förutsättningar för innovation i dessa typer av verksamheter.


Genom agila metoder och strategisk verksamhetsutveckling har Accelerate at Iver säkerställt att denna typ av projekt inte bara levererar teknisk innovation utan också verksamhetsmässig nytta.

– Vår framgång bygger på en kombination av teknisk expertis och vår förmåga att snabbt anpassa oss till föränderliga krav och förutsättningar. Vi använder ledande projekt inom Cloud Native Computing Foundation (CNCF) och följer principer för löst kopplade arkitekturer, vilket gör vår infrastruktur flexibel och framtidssäker, säger Erik Björndell.

En annan viktig aspekt i sammanhanget är att ägarskapet över data blir alltmer kritiskt, och nya lagkrav såsom cybersäkerhetslagen introduceras. Därför har man aktivt inom Accelerate at iver skapat en unik förmåga att anpassa teknologiska lösningar till kundens behov och deras specifika regulatoriska miljö.

– Detta inkluderar skräddarsydda lösningar som möjliggör fullständig kontroll och säkerhet för kundens data och IT-infrastruktur, tillägger Erik Björndell.

Att ligga i framkant av teknikutvecklingen är avgörande för högsäkerhetsorganisationer inom försvarssektorn, inte bara för att forma framtidens försvarskapacitet utan även för att bidra till en säkrare värld. Accelerate at Ivers bidrag till dessa organisationers arbete är att fokusera på att skapa säkra, anpassningsbara och framtidssäkra IT-lösningar som stödjer dessa ambitiösa mål.

 

 

– För oss på Accelerate at Iver känns det meningsfullt att leverera toppmoderna lösningar och expertkunskap inom områden som plattformsutveckling, automation och Infrastructure as Code till denna sektor. Vi är stolta över att vara i framkant av IT-utvecklingen i Norden och den roll vi spelar för våra kunders säkerhet och framgång, avslutar Erik Björndell.

Accelerate at Iver är drivande i skapandet av framtidens säkerhetslösningar. Vill du veta hur vi kan stötta din organisations digitala resa och teknikutveckling? Kontakta oss via formuläret nedan för en inledande diskussion om era behov och hur vi kan hjälpa till att realisera era visioner.

Image Alt Text

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Thorsell
+46 760 246686