Inspektionen för vård och omsorg väljer Candidator DGC som ny IT-driftleverantör

15 januari 2019 / Pressmeddelande

Candidator DGC är vinnare i Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) upphandling av IT-drifttjänster. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2+1 år. Avtalsvärdet för de fyra första åren beräknas till cirka 85 mkr.

DGC Access AB, en del av Candidator DGC, är vinnare i IVO:s upphandling av IT-drifttjänster. IVO har till uppgift att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Det nya avtalet innebär att Candidator DGC ska leverera drift- och säkerhetstjänster, applikationsdrift, arbetsplatstjänster samt användarsupport till IVO:s verksamhet och cirka 750 medarbetare. Införandeprojektet inleds omedelbart och leverans ska vara klar under senhösten 2019.

– IVO:s verksamhet blir allt mer beroende av dataanalys, statistik och uppföljning. Vi behöver utnyttja digitaliseringens potential för att skapa tillförlitliga tjänster, utveckla vår informationshantering och effektivisera våra processer. Målet är att förenkla och kvalitetssäkra kontakterna med både medborgare och vård- och omsorgsgivare. En viktig uppgift för Candidator DGC är att skapa de bästa förutsättningarna för detta, säger Sofia Palmér, IT-chef på IVO.

– Att vi vinner IVO:s stora upphandling och fortsätter stärka vår position som leverantör till offentlig sektor är roligt och helt i linje med vårt uttalade mål om att ta marknadsandelar inom denna marknad. Affären med IVO är ytterligare ett bevis på att vårt erbjudande, med fokus på hög prestanda, innovation och säkerhet, är attraktivt för stora organisationer. Vi ser fram emot samarbetet med IVO och ska säkerställa att de blir en nöjd och långvarig kund till oss, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Candidator DGC.  

För mer information, kontakta:
Magnus Blom, affärsområdeschef, Candidator DGC, telefon: +46 70 454 76 33, e-post: magnus.blom@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig, Candidator DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om Candidator DGC
Avtalet tecknas mellan DGC Access AB, en del av Candidator DGC, och IVO. Candidator DGC är ett framgångsrikt företag inom IT-drift med en omsättning på cirka SEK 1 miljard. Det bildades 2018 då de EQT-ägda företagen Candidator och DGC sammanfördes i en grupp under EQT:s ledning. Under år 2019 kommer bolagen att integreras fullt ut med nytt namn. Den nya koncernen besitter en bredd som spänner över kundanpassade IT-drifttjänster till kompletta outsourcingtjänster på den svenska och nordiska marknaden. Företaget har en kraftig tillväxtagenda och ägs till nittio procent av private equity-bolaget EQT.

Informationen offentliggjordes den 16 januari 2019, klockan 08.30.