Informationssäkerhet i fokus när Iver är vinnare i Specialfastigheters IT-driftupphandling

5 februari 2021 / Pressmeddelande

Iver är vinnare i Specialfastigheters upphandling av IT-drifttjänster. Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter.

Iver är vinnare av Specialfastigheters upphandling av IT-drifttjänster. Leveransen omfattar drift av Specialfastigheters IT-infrastruktur och IT-arbetsplats med ett fokus på informationssäkerhet.

Vi har mångårig erfarenhet av att designa och leverera tjänster till kunder med höga krav på informationssäkerhet och det känns bra att vi nu vinner ytterligare en kund inom detta segment. Specialfastigheters verksamhet omfattas av såväl höga krav på informationssäkerhet som proaktivitet vilket har återspeglats tydligt i upphandlingen. Vi är självklart mycket stolta över att få förtroendet att leverera våra tjänster till en kritisk verksamhet och ser fram emot att göra dem till en nöjd och mångårig kund, säger Magnus Blom, affärsområdeschef för affärsområdet Informations- och cybersäkerhet på Iver.

För mer information, kontakta:
Magnus Blom, affärsområdeschef för affärsområdet Informations- och cybersäkerhet, Iver, telefon: +46 70 454 76 33, e-post: magnus.blom@iver.se
Magnus Furmarker, regionchef öst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,3 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 5 februari 2021, klockan 09.00