ICG ingår partnerskap med Iver genom att förvärva en signifikant aktiepost

2 juli 2021 / Pressmeddelande

  • Intermediate Capital Group (ICG) ingår partnerskap med Ivers ledning och förvärvar EQT:s ägarandelar i Iver.
  • Med ICG som ny ägare ska Iver fortsätta tillväxtsresan, både organiskt och genom förvärv.
  • Iver är ledande i Norden inom multi-cloud-lösningar och har en bevisad förmåga att realisera digital transformation för företag och organisationer med höga krav på IT-infrastruktur, regelefterlevnad och cybersäkerhet.

Iver, en ledande leverantör av multi-cloud-lösningar i Norden med förmåga att realisera digital transformation för företag och organisationer med höga krav på IT-infrastruktur, regelefterlevnad och cybersäkerhet, förvärvas av ICG. Säljare är EQT Private Equity – Mid Market Europe Fund. Iver skapades av EQT och under EQT:s ägande har Iver stärkt sin position i Sverige och Norge väsentligt och utvecklats till att bli en av de ledande aktörerna på marknaden.

Iver har de senaste åren haft stark organisk tillväxt och kontinuerligt vunnit marknadsandelar. Den organiska tillväxten har kompletterats med en ambitiös förvärvsstrategi och under EQT:s ägande har Iver genomfört tio strategiska förvärv i Sverige och Norge. Iver har idag ett komplett erbjudande inom IT-outsourcing med stort fokus på områden med hög tillväxt som digital transformation, multi-cloud, cybersäkerhet och DevOps-tjänster. Ivers multi-cloud-erbjudande inkluderar globala molnleverantörer som Microsoft och Amazon och förstärks ytterligare av tjänsten Compliant Cloud för kunder med höga krav på regelefterlevnad. Compliant Cloud utvecklas och säljs genom det helägda dotterbolaget City Network.

Kommentar från Carl-Magnus Månsson, vd på Iver:
”Modern digital infrastruktur är en förutsättning för att kunna accelerera digital innovation och skydda digitala värden. Vi är på en spännande resa där stödet från EQT verkligen har hjälpt oss att transformera och stärka bolaget samt accelerera vår tillväxt genom betydande investeringar. Vi vill tacka EQT och Ivers styrelse för deras kontinuerliga support. ICG har identifierat vår starka position och vår strategiska riktning som avgörande i deras ambition att skapa en stark nordisk spelare med europeiska tillväxtambitioner. Vi ser fram emot att ta nästa steg i vår utveckling tillsammans med våra nya vänner på ICG.”

Kommentar från Peter Berglund på ICG:
”Vi har följt Ivers tillväxt under en tid och är glada att idag kunna meddela vårt partnerskap. Som framgår av företagets förmåga att vinna marknadsandelar och obestridliga framgångar inom sitt område, tror vi att det finns enorma möjligheter för Iver och är entusiastiska över möjligheten att stödja ledningen i nästa tillväxtfas.”

Albert Gustafsson, partner på EQT:
”Vi är tacksamma över att ha arbetat tillsammans med Ivers entreprenöriella och visionära ledningsgrupp som har varit central i transformationen av bolaget från en branschutmanare till en ledande nordisk leverantör av IT-tjänster. Iver är unikt positionerat på den nordiska marknaden och stöds av starka strukturella trender, som den ökande takten på outsourcade IT-tjänster och en växande efterfrågan på IT-säkerhet. Jag är säker på ledningsgruppens förmåga att fortsätta på denna framgångsrika väg tillsammans med Ivers nya ägare.”

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden och förväntas avslutas i augusti 2021. Parterna har enats om att inte offentliggöra någon köpeskilling.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver
Tel: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Clare Glynn, ICG
Tel: +44 (0)20 3545 2000
E-post: clare.glynn@icgam.com

Jakob Tapper, Information, Iver,
Tel: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,5 miljarder SEK och har cirka 1 300 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.

Om ICG
ICG är en global investeringsfirma med 56 miljarder USD i förvaltat kapital och en dedikerad partnerinvesterare med fokus på att stödja framgångsrika bolag i deras tillväxtresa. ICG har över 30 års erfarenhet inom partnerinvesteringar i Norden med ett lokalt team baserat i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. ICG är listat på Londonbörsen.

Informationen offentliggjordes den 2 juli 2021, klockan 10.00.