Hansa Borg Bryggerier väljer Iver som ny IT-partner

27 maj 2021 / Pressmeddelande

Hansa Borg, en av Norges största bryggeri- och dryckesleverantörer, har valt Iver som en ny leverantör av IT-tjänster. Avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt drygt 16 mkr under den inledande avtalsperioden.

Hansa Borg har valt Iver som ny IT-partner och leverantör av IT-tjänster. Hansa Borg är Norges största norskägda bryggeri- och dryckesaktör som har mer än 400 års bryggerfarenhet och representerar idag några av de mest kända varumärkena på den norska dryckesmarknaden.

– Avtalet med Iver är resultatet av en förstudie där vi gjorde en kartläggning av våra nuvarande och framtida behov. Vi valde Iver som parter och leverantör eftersom vi kom fram till att de har tjänster som kommer avlasta vår egen IT-funktion med IT-drift och support på rätt sätt. Vi som arbetar med affärkritisk IT på Hansa Borg kommer nu kunna fokusera mer på hur vi bidrar till att uppnå våra affärsmål i nära partnerskap med övriga organisationen och kunder, säger Ken Bernes, CDO på Hansa Borg.

– Ivers sätt att visa intresse och flexibilitet för att lösa våra utmaningar, och därmed också bli en utökad del av vår IT-funktion och en viktig sparringpartner, har varit avgörande för oss när vi valde Iver som leverantör, fortsätter Ken Bernes.

- Vi är förstås glada för att Hans Borg har valt Iver som sin IT-partner. Vi märker att fler kunder vill dra nytta av att omdefiniera rollen för sina egna IT-avdelningar. Det handlar om att gå från att vara en operatör till att anta rollen som pådrivare och möjliggörare för införande av ny teknik baserat på kunskap om företagets utmaningar och möjligheter som en intern IT-avdelning har eller kan bygga upp. I rollen som partner till Hansa Borg Bryggerier ska vi genom vår leverans av tjänster skapa rätt förutsättningar för detta, säger Lotta Strömbäck, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Lotta Strömbäck, regionchef, Iver, telefon: +46 70 340 07 57, e-post: lotta.stromback@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,5 miljarder SEK och har cirka 1 300 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 27 maj 2021, klockan 09.00.