Grundvatten kyler Ivers datacenter i Landskrona

17 augusti 2020 / Artikel

De skalfördelar som skapas genom samordning av IT-infrastruktur leder till ökad effektivitet i användningen av resurser och energi. Samtidigt kan många av de funktioner som möjliggörs av våra tjänster minska både resor och resursanvändning. Men det krävs stora mängder energi för att driva ett datacenter samtidigt som de genererar överskottsvärme som måste kylas bort. I vårt datacenter i Landskrona, som ingick i ett förvärv som gjordes under 2019, använder vi oss av grundvattenkyla för att kyla bort överskottsvärmen.

Nils Nilsson, Infrastructure Specialist på Iver berättar mer. 

 

Vad innebär grundvattenkyla och varför är metoden klimatsmart?

– När datacentret skulle byggas undersöktes tidigt vilka alternativa metoder det finns till konventionell kompressorbaserad kyla för att kyla bort överskottsvärme. Det handlar om att hitta rätt alternativ i relation till datacentrets geografiska plats och prestanda för att transportera bort värmen på ett effektivt och hållbart sätt.

Valet av lösning föll på grundvattenkyla som bygger på användningen av kallt grundvatten. Grundvattnet pumpas från flera uppföringsbrunnar genom plattvärmeväxlare i datacentret. Där tar det kalla grundvattnet med sig värmen och återför sedan det något varmare vattnet ner i marken via nedföringsbrunnarna. När vi kyler vårt datacenter på detta sätt fungerar marken som ett stort kylbatteri och energin som går åt att transportera vattnet är flera gånger lägre än om vi skulle använda konventionell kompressorkylateknik. 

 

Räcker grundvattenkyla som kylmetod?

– Det primära kylsystemet är inriktat på att vara så miljövänligt och energieffektivt som möjligt och här gör det kalla grundvattnet det stora jobbet. Effektåtgången för att kyla bort cirka 100 kW är endast 5 kW vilket i sammanhanget är väldigt effektivt. För att vi som leverantör alltid ska kunna garantera driften i alla lägen så finns också konventionell kompressorkyla med frikyla som sekundär lösning och som bidrar med ytterligare kylning om temperaturen går över vissa nivåer. 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.