Fyra metoder och verktyg för snabb och säker digital tjänsteutveckling

22 juni 2021 / Artikel

Bygga, testa och sjösätta – i ett högt tempo. Snabbhet blir allt viktigare när det gäller digital tjänsteutveckling. Därför bör företag och organisationer satsa på moderna metoder som CI/CD, containerteknik och IaC, rekommenderar Johan Christenson, ansvarig för Compliant Cloud inom Iver.

Det nystartade spelbolaget som går från hundra användare till två miljoner på ett par månader. Personbilsföretaget som är mitt inne i en digital transformation och ständigt behöver vässa de appar och tjänster som betyder alltmer för kundernas totalupplevelse av varumärket.

Det är två exempel på att företag och organisationer i dag vill vara – och behöver vara – snabbfotade i sin digitala utveckling och kunna skala upp sina system och applikationer – kvickt, enkelt, säkert och med full regelefterlevnad.

– Som så mycket i IT-världen går det fortare och fortare. Snabba releaser och kort time to market har blivit konkurrensmedel i sig. Därför är intresset stort för automatiserade och skalbara lösningar för företag som vill vässa sig och bli snabbare i sin utveckling, säger Johan Christenson.

Så, hur kan organisationer bli snabbare i att bygga nya applikationer, affärsmodeller och tjänster? Här är fyra moderna tekniker och metoder som är centrala i sammanhanget:

  • CI/CD, Continuous Integration och Continuous Deployment, är flexibla metoder och verktyg som överbryggar klyftorna mellan utveckling och drift. Arbetssättet gör det möjligt att i högt tempo och kontinuerligt jobba ut ständiga förändringar och förbättringar i system och applikationer. Inte nog med att man får kontroll och ökar hastigheten – kvaliteten säkras samtidigt. CI/CD förknippas ofta med DevOps – ett idag anammat arbetssätt som stöds av verktyg och metoder som CI/CD.
  • Containers fungerar som programbehållare och är ett ypperligt verktyg under en DevOps-resa. Kombinationen med CI/CD ger möjligheten att både utveckla snabbt men också kontrollerat driftsätta och skala upp applikationer. Att skala upp och rulla ut applikationer lokalt och globalt underlättas genom användande av containerteknik. I äldre IT-miljöer behövde man installera applikationen manuellt på varje lokalt datacenter, men med en containertjänst så kan man sprida applikationen till andra datacenter eller till molnet på ett enkelt och smidigt sätt.
  • IaC, Infrastructure as Code, innebär att infrastrukturen också har ett mjukvarulager som tillåter konfiguration av hårdvaran efter behov för olika uppgifter. I en automatiserbar infrastruktur kan således en utvecklare styra hela stacken, vilket ger stora fördelar både i utvecklingsfasen och den operationella sidan. Om företaget till exempel ska rulla ut ett test på torsdag klockan 10 så kan infrastrukturen programmeras att använda dubbelt så många CPU:er och minnen under själva under testet. IaC har nära samhörighet med moderna IT-tjänstleveranser där man bara betalar för det som organisationen använder. Detta kallas ofta ”pay as you go” eller ”services on tap” vilket symboliserar molntjänsters affärsmodell idag.
  • Anpassad infrastruktur innebär att organisationens IT-infrastruktur är anpassad för moderna metoder och tekniker som CI/CD, containertjänster och IaC. Många företag väljer att upphandla dessa tjänster och den kunskapen av IT-konsultföretag i stället för att bygga upp detta i sina egna datacenter.

På Iver märker man ett allt större intresse från företag och organisationer för att använda moderna metoder för att vässa och bli snabbare i sin digitala transformation och tjänsteutveckling.

– När vår kund inte längre behöver bry sig om att lägga egen tid och egna resurser på att skala upp leveransen av en applikation eller att tillhandahålla hårdvara, då kan de koncentrera sig på sin digitala kärnverksamhet och utveckla sina applikationer eller plattformar. På så sätt går deras utveckling mycket snabbare. Vi tillhandahåller tekniken, tjänsterna och kompetensen kring de nya arbetssätteten så att våra kunder inte behöver bygga upp det själva. 

- I grunden handlar detta om en innovationsresa. Genom nya metoder och arbetssätt i kombination av programmerbar infrastruktur kan ett företag dramatiskt öka sin digitala output. I en värld där allt blir digitalt – är detta grunden till en ökad innovationskraft i hela organisationen, avslutar Christenson.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.