Frigör innovationskraften i molnet med AI och maskininlärning

21 augusti 2021 / Artikel

Molntjänsternas starka utveckling har gjort det möjligt för företag av alla storlekar att kliva rakt in i väldigt avancerade IT-miljöer med stöd för AI, maskininlärning och automatiserat beslutsstöd. ”Det här frigör helt nya nivåer av innovationskraft,” säger Johan Åkerlund, Head of Portfolio Development på Iver.

För allt fler företag har data – och snabba beslut som grundas på analyser av denna data – blivit en framgångsfaktor. Och det handlar inte bara om företag med en fullt digitaliserad affärsmodell. Även industrier som tillverkning, logistik och distribution var tidiga med att upptäcka möjligheterna med IoT-enheter som samlar in data för vidare bearbetning. 

I ”smarta fabriker” pratar uppkopplade enheter direkt med varandra och fattar datadrivna beslut med hjälp av maskininlärning och AI. Potentialen är enorm för att effektivisera arbetsmoment, få till ett mer cirkulärt och klimatanpassat materialflöde och öka innovationstakten i produktutvecklingen.

Och bakom allt detta finns såklart molnet. Det är molntjänsternas starka genomslag som har gjort utvecklingen möjlig, genom att frigöra en enorm datakraft till låga kostnader.

– Fler och fler företag ser fördelarna med att analysen och bearbetningen av datan finns inbyggd i molntjänsterna. Tidigare behövde de göra enorma investeringar för att få tillgång till den här datakraften. Men i dag kan ett företag med 30 anställda bygga upp den här typen av teknik, säger Johan Åkerlund.

Tack vare utvecklingen kan företag och organisationer av alla storlekar kliva rakt in i väldigt avancerade IT-miljöer – utan initiala investeringar och utan större uppoffringar. En tydlig fördel är att det är i molnet som globala teknikleverantörer så som Microsoft, Amazon och Google lägger den övervägande delen sina innovationsresurser. Det betyder att en organisation som använder molntjänster har tillgång till marknadens kraftfullaste funktioner per automatik.

– Redan från dag ett får förtaget stöd för att kunna hantera Big Data och enorma datamängder i Datalakes. Det finns också färdiga moduler som analyserar datamängderna med stöd av AI. Dessutom går det att skapa maskininlärningssystem som hela tiden analyserar datat, lär sig av förändringar och drar slutsatser, säger Johan Åkerlund.

Utvecklingen har potential att frigöra helt nya nivåer av innovationskraft i företagen, till kostnader som man tidigare bara kunde drömma om.

 

– För att testa och utveckla nya produkter behövde organisationer tidigare ofta köpa och bygga upp stora och kostsamma test- och demomiljöer. I dag finns det mesta inbyggt i molntjänsterna. Trappstegen för innovation har blivit väldigt låga i dag.

I samband med att nyttjandet av molntjänster ökar är det vanligt att företag köper resurser och tjänster i flera molnplattformar. De hamnar i en multicloud-miljö, vilket kan skapa en komplex situation med olika inloggningar och olika säkerhetsnivåer.

– Vi på Iver är en leverantör som skapar bra helhetslösningar för våra kunder. Vi har kompetens inom alla molnplattformar och syr ihop en lösning för kundens specifika och unika cloudmiljö i form av support, service, leverans och övervakning. Samtidigt är vi ’cloud-agnostiska’ – vi tar inte ställning för en specifik molntjänst utan tittar alltid på helheten, säger Åkerlund.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.