Fonddistributören MFEX ny kund till Iver

3 september 2019 / Pressmeddelande

Fonddistributören MFEX väljer Iver som ny driftleverantör av verksamhetskritiska IT-system. Avtalet sträcker sig till en början över tre år och beräknas vara värt cirka 22 mkr.

MFEX har valt Iver som ny leverantör av IT-drifttjänster med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad. Ivers lösning och leverans omfattar såväl applikationsdrift med tillhörande system och infrastruktur, som automatiserade testmiljöer, containers och komplexa databaslösningar. MFEX sökte efter en partner som genom IT-drift- och transformationstjänster kan stötta bolagets fortsatta tillväxtresa. MFEX är oberoende experter på global fonddistribution och erbjuder en komplett lösning för fondhandel, volymprovisioner och fondinformation. Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt.

– Vi har en mycket hög tillväxttakt och behöver en partner som kan hålla ett högt tempo i flera parallella projekt utan att tappa fokus på tillgänglighet och säkerhet, säger Daniel Nordstrand, Head of Infrastructure and Support, på MFEX.

– Avtalet med MFEX visar att vårt erbjudande till kunder inom bank och finans, med fokus på tillgänglighet, säkerhet och innovation, är attraktivt. Vi har ett stort fokus på att vinna ytterligare marknadsandelar inom detta segment och med kunder som MFEX stärks vår kompetens och branschkunskap kontinuerligt. Det är tack vare kompetenta och engagerade medarbetare som vi nu kan säkerställa att MFEX blir en nöjd kund till oss, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Iver.

För mer information, kontakta:
Magnus Blom, affärsområdeschef, Iver, telefon: +46 70 454 76 33, e-post: magnus.blom@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har de, med EQT som ägare, vuxit sig starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec och IT Gården. Iver omsätter drygt 1,7 miljarder SEK och har cirka 1 000 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Om MFEX
MFEX, oberoende expert inom global fonddistribution, erbjuder fullständiga lösningar inom fonddistribution. Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt. Via MFEX får man tillgång till världens största fondutbud med handel och fondinformation från de mer än 920 fondbolag och 72 000 fonder som MFEX samarbetar med. MFEX är oberoende med full transparens mellan distributörer och fondbolag. MFEX huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget har även kontor i Paris, Geneve, Kuala Lumpur, London, Luxembourg, Madrid, Milano, Singapore och Umeå.

Informationen offentliggjordes den 3 september 2019, klockan 08.30.