Därför är helheten kritisk inom IT-säkerhet

11 november 2020 / Artikel

I takt med att cyberkriminaliteten ökar blir det viktigare att se till helheten när det kommer till cybersäkerhet. Traditionella säkerhetstjänster som antivirus och brandväggar är fortfarande centrala komponenter men ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. För att uppnå full säkerhet måste man arbeta med säkerhet i alla led, från fysiska, säkra utrymmen till säkerhetsgranskning av kod och säkra utvecklingsprocesser.

I takt med att cyberkriminaliteten ökar blir det allt viktigare att se till helheten när det kommer till cybersäkerhet. Intrångsförsök kan ske på många olika sätt, från att någon bryter sig in på kontoret för att stjäla viktig information, till regelrätta cyberattacker. För att uppnå ett fullgott skydd behöver man ha koll på såväl den fysiska miljön som arbetsprocesser och relevanta cybersäkerhetstjänster.

Alla nivåer måste inkluderas

Arbetet med säkerhet blir ofta bristfälligt på grund av att man inte tar med alla de nivåer och dimensioner som bör omfattas. Ett ofta förbisett område är till exempel applikationsutveckling.

Om du utvecklar och förvaltar en affärskritisk applikation måste arbetet utföras med hög säkerhet i både utvecklingsprocessen och leveransen av applikationen. De som vill komma åt din affärskritiska information kommer försöka med många olika attackvektorer för att hitta svagheter i lösningen. I många fall kommer de inte nöjda sig med att bara angripa tekniska komponenter som brandväggar, applikationer och nätverk utan kombinerar detta med exempelvis social engineering och spear phishing, säger Niclas Karlsson försäljningschef inom Informations- och cybersäkerhet på Iver.

Helhetslösningar och fristående säkerhetstjänster

Digitaliseringen har givit oss stora möjligheter att arbeta effektivt och skapa innovation. Men med den digitala transformationen följer också en ny hotbild med ökad risk för attacker. Våra digitala tillgångar behöver skyddas. Förändringstakten är också väldigt hög, det som ansågs vara säkert igår är inte nödvändigtvis säkert idag.

– När vi arbetar med informations- och cybersäkerhet fokuserar vi på helhetslösningar för företag och organisationer som har höga krav på informationssäkerhet. Därutöver levererar vi även fristående säkerhetstjänster som kompletterar kundens befintliga IT-lösning. Med dedikerade kundteam säkerställer vi att vi har rätt kunskap och information om kundens verksamhet och IT-infrastruktur. Då vi kan leverera alla byggstenar uppstår inga säkerhetsglapp och informationssäkerhet kan hållas hög över tid, fortsätter Niclas.

Taggar: Cyber Security
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.