Carl-Magnus Månsson ny vd för Iver

11 november 2019 / Pressmeddelande

Carl-Magnus Månsson har utsetts till ny vd och koncernchef för Iver. Carl-Magnus har en gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda stora organisationer, både noterade och globala, under stark tillväxt och tillträder rollen omgående. I samband med detta lämnar Carl-Magnus rollen som ledamot i Ivers styrelse.

Efter ett år av kraftig tillväxt, både organiskt och via förvärv, har Iver kommit till en punkt då man är redo att höja ambitionsnivån ytterligare och accelerera tempot. Den fortsatta utvecklingen av verksamheten ställer nya krav på vd-rollen och den kravprofilen stämmer väl överens med Carl-Magnus tidigare roller och erfarenhet.

Som ett resultat av ovan har styrelsen i Iver och Åsa Arvidsson gemensamt beslutat att gå skilda vägar och Åsa Arvidsson lämnar rollen som vd för Iver omgående.

Magdalena Persson, styrelseordförande Iver kommenterar: ”Carl-Magnus kommer, i sin roll som vd, att bidra med viktig erfarenhet och starkt personligt ledarskap nu när Iver ska ta nästa steg på sin tillväxtresa. Med denna förändring vill vi både utveckla bolagets strategi och accelerera tempot i genomförandet. Iver ska fortsätta växa, både organiskt och via förvärv, samt stärka kunderbjudandet ytterligare inom våra strategiska affärsområden högsäkerhet, infrastruktur, arbetsplats och applikationstjänster. Jag vill å styrelsens vägnar tacka Åsa Arvidsson för hennes insatser och engagemang under 2019, inte minst med att samla verksamheten under det gemensamma varumärket Iver.”

Carl-Magnus Månsson, tillträdande vd och koncernchef Iver kommenterar: ”Jag ser verkligen fram emot arbetet på Iver. Jag är övertygad om att vi genom att varje dag fortsätta anstränga oss för att förstå varje kunds unika behov och utnyttja teknologins accelererande möjligheter kommer kunna ge ännu fler kunder möjligheten att nå sin fulla potential. Jag är också övertygad om att Iver, med sina mycket kompetenta medarbetare, kundfokus och högteknologiska tjänster, bara har börjat sin resa. Genom att fortsätta att applicera nya teknologier och öka vår förmåga att tillsammans med våra kunder definiera och genomföra transformativa digitala förändringar kommer vi ytterligare förbättra kundernas effektivitet, produktivitet och hållbarhet”.

Kontakt:
Magdalena Persson, styrelseordförande Iver
T: +46 73 392 05 08
E: magdalena.persson@iver.se

Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Iver
T: +46 73 668 92 74
E: carl-magnus.mansson@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har vi, med EQT som ägare, vuxit oss starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec och IT Gården. Iver omsätter drygt 1,7 miljarder SEK och har cirka 1000 medarbetare. Läs mer på iver.se

Om Carl-Magnus Månsson
Carl-Magnus Månsson kommer närmast från rollen som vd på Acando, en roll som han rekryterades till 2009. Införande av en kundnära organisation med en stark företagskultur, högt medarbetarengagemang och fokus på transformativa förändringsförlopp möjliggjorda av teknologi utvecklade Acando till ett ledande nordiskt konsultbolag med hög tillväxt och god lönsamhet.

Under åren gjordes flera förvärv, både avseende geografisk expansion och för att tillföra unik kompetens, som framgångsrikt integrerades i bolaget. Carl-Magnus rekryterades till Acando från rollen som CIO på Ericsson, en roll som han haft sedan 2005. Tidigare chefsroller inom Ericsson-koncernen inkluderar utveckling av produkter och tjänster, förvärv av teknologibolag samt kundorienterade internationella roller i USA, Europa och Asien.