Candidator DGC förvärvar IT-driftbolaget Solid Park

30 januari 2019 / Pressmeddelande

I syfte att stärka sin position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden har Candidator DGC förvärvat IT-bolaget Solid Park inklusive dotterbolaget Exeo. Förvärvet ger Candidator DGC utökad geografisk närvaro i Mälardalen och Östergötland, breddad kundbas och ökad affärsvolym. Totalt kommer koncernen att sysselsätta cirka 850 medarbetare.

Solid Park levererar IT-drift till främst små och medelstora företag inom privat och offentlig sektor, samt erbjuder avancerade konsulttjänster inom systemutveckling, systemförvaltning och IT-infrastruktur. Solid Park grundades 2005 och har idag cirka 200 medarbetare, omsätter cirka MSEK 320 per år med verksamhet i Västerås, Stockholm, Norrköping, Linköping, Katrineholm och i och med köpet av Exeo i Motala. 

– Solid Park är ett välskött företag med starkt kundfokus och långvariga kundrelationer. Förvärvet ger Candidator DGC ökad geografisk närvaro och konkurrenskraft i Mälardalen och Östergötland med omnejd. Solid Park har kommit långt i sin leverans av kundanpassade applikationer som sedan driftas och förvaltas vilket ligger väl i linje med Candidator DGC:s inriktning. Nu säkerställer vi att kunder och medarbetare på Solid Park välkomnas in i Candidator DGC och snabbt blir en viktig del i vår satsning på att bli en ledande lokal nordisk IT-driftleverantör, säger Åsa Arvidsson, koncern-vd Candidator DGC.

– Vi kommer även fortsättningsvis vara en stark lokal aktör på de orter vi har verksamhet på idag men som en del av Candidator DGC stärks vi utifrån flera olika perspektiv. Givetvis ger det oss en fantastisk möjlighet att erbjuda våra kunder fler mångsidiga tjänster, vårt kundinriktade erbjudande stärks avsevärt. Därutöver kommer våra duktiga medarbetare bli en del av ett större sammanhang och en framtid med spännande utmaningar och möjligheter. Det här kommer bli mycket bra för såväl våra kunder som våra medarbetare, säger Johan Åkerlund, vd på Solid Park och Exeo. 

Nuvarande ledning i Solid Park fortsätter att verka på nyckelpositioner inom Candidator DGC-koncernen. Solid Park har under Bas Invests tid som majoritetsägare haft en fantastisk utveckling med organisk tillväxt samt ett antal förvärv. 

– Vi hade gärna fortsatt som ägarpartner men med EQT som huvudägare kommer Solid Park, inom Candidator DGC, ha ännu bättre förutsättningar att vara en del av den konsolidering som pågår på marknaden och erbjuda sina kunder fler tjänster. Vi har också valt att återinvestera i Candidator DGC, säger Paul Rönnberg, grundare Bas Invest och ordförande Solid Park.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Arvidsson, koncern-vd Candidator DGC, telefon: +46 706 608618, e-post: asa.arvidsson@candidator.se
Johan Åkerlund, vd Solid Park och Exeo, telefon: +46 703 490780 e-post: johan.akerlund@solidpark.se

Om Candidator DGC
Candidator DGC är ett framgångsrikt företag inom IT-drift med en omsättning på cirka SEK 1 miljard. Det bildades 2018 då de EQT-ägda företagen Candidator och DGC sammanfördes i en grupp under EQT:s ledning. Under år 2019 kommer bolagen att integreras fullt ut under nytt namn. Den nya koncernen besitter en bredd som spänner över kundanpassade IT-drifttjänster till kompletta outsourcingtjänster på den lokala svenska och nordiska marknaden. Företaget har en kraftig tillväxtagenda och ägs till 90 procent av private equity-bolaget EQT. 

Informationen offentliggjordes den 31 januari 2019, klockan 08.30.