Bring Frigo väljer Iver som ny leverantör av IT-drifttjänster

9 december 2020 / Pressmeddelande

En av Nordens ledande specialister på tempererade logistiktjänster, Bring Frigo, har valt Iver som ny leverantör och partner av IT-drifttjänster. 

Bring Frigo, en av Nordens ledande specialister på tempererad livsmedelslogistik med ett brett utbud av tjänster för verksamheter med behov att transportera varor genom en obruten kylkedja, har valt Iver som ny leverantör av IT-drifttjänster. Införandeprojektet är uppstartat och omfattar utöver serverdrift, bland annat leverera transformationstjänster till PaaS och IaaS, nätverks- och klienttjänster, databasdrift, SPOC- och servicedesktjänster.

– Jag är mycket glad och stolt över att Bring Frigo nu finns med på kundlistan. En kundunik och driftsäker lösning, vår branschkunskap från logistikbranschen med flera relevanta kundreferenser och ett välutvecklat hållbarhetsarbete som bland annat fokuserar på att minimera vårt klimatavtryck har bidragit till att vi är rätt partner för Bring Frigo, säger Mikael Ryberg, regionchef på Iver.

– Inom tempererad livsmedelslogistik blir vår IT-drift, och den kundnytta den genererar, allt viktigare då vår bransch nu digitaliseras i en allt högre takt. Vi har genom en noggrann analys matchat vårt behov efter vilken IT-partner som passar oss bäst i förhållande till storlek, tjänsteutbud och geografisk täckning där Iver blir den leverantör vi väljer att jobba tillsammans med framåt. Vi ser nu med tillförsikt fram emot uppstart, säger Robert Schuman, CIO på Bring Frigo.

– Införandeprojektet är igångsatt och vi ska vara i full drift i slutet av Q1 2021. Där vi redan nu ser att ett nära samarbete ger oss rätt förutsättningar och förståelse för att leverera rätt tjänster som hanterar Bring Frigos behov på rätt sätt. Vår tjänsteleverans ska inte bara leva upp till Bring Frigos behov idag och imorgon, lösningen ska också bidra till stora kostnadsbesparingar för IT-leveransen som helhet, fortsätter Mikael Ryberg.

För mer information, kontakta:
Mikael Ryberg, regionchef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har vi, med EQT som ägare, vuxit oss starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården och Britt. Iver omsätter drygt 2,3 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 9 december 2020, klockan 08.30.