Breas Medical och Iver fördjupar samarbetet

26 januari 2022 / Pressmeddelande

Breas Medical, en ledande tillverkare av medicintekniska hemventilatorer för andningsstöd inom den globala hemsjukvården, har förlängt och fördjupat samarbetet med Iver. Iver ska leverera en helhetslösning med infrastruktur, licensiering, kommunikation och drift samt driva Breas Medicals fortsatta digitalisering med molntjänster.

Iver och Breas Medical har tecknat ett nytt mångårigt avtal som innebär ett fördjupat samarbete och en utökad tjänsteleverans från Iver. Utöver serverdrift, backup, licensiering ska Iver också leverera SPOC-tjänster till Breas Medicals verksamheter i Sverige, USA och Kina. Iver och Breas Medical ska också påbörja samarbete kring en ökad digitalisering av Breas Medicals verksamhet med hjälp av molntjänster som ska ge en bättre patientupplevelse och göra behandlingen mer effektiv genom att möjligheten att erbjuda vård utanför sjukhuset. Målet är att skapa en effektivare användning av sjukvårdens resurser samtidigt som onödiga resor kan minskas. 

– För att vi ska nå våra affärsmål är en stabil IT-infrastruktur och en fortsatt digitalisering av vår verksamhet, där vi i större utsträckning använder oss av molntjänster, en förutsättning. Vi ser fram emot en ny avtalsperiod med Iver, säger Stefan Jönsson, Global IT-manager på Breas Medical.

– Först och främst känns det förstås väldigt bra att Breas Medical känner att vi är rätt digitaliseringspartner för dem. Utöver ett helhetsansvar för deras IT-miljö kommer vi också accelerera digitaliseringen av Breas Medicals erbjudande vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar och nya möjligheter för dem. Genom ett nära samarbete och stor förståelse för Breas Medicals verksamhet kommer vi framtidssäkra Breas Medicals fortsatta utveckling och erbjudande, säger Christian Karlsson, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Christian Karlsson, regionchef, Iver, telefon: +46 73 347 10 18, e-post: christian.karlsson@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 2,8 miljarder SEK och har cirka 1 500 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 26 januari 2022, klockan 09.00.