Bli mer effektiv med Microsoft Copilot 365

29 juni 2024 / Artikel

Med Microsoft Copilot 365 får du en AI assistent som kan hjälpa dig att ta anteckningar, skapa presentationer, sammanfatta texter och mycket mer, så att du kan ägna mer tid åt att skapa värde för ditt företag.

Microsoft Copilot för Microsoft 365 är ett AI-baserat produktivitetsverktyg som använder deep learning-tekniker, stora datamängder och algoritmer för att sortera, sammanfatta och producera innehåll.


Copilot är integrerat med Microsoft 365 på två sätt:

 • Copilot är inbyggt i de Microsoft 365-program som de flesta använder varje dag: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams med flera.
 • Med Copilot får du också Business Chat som fungerar över stora språkmodeller (LLM), Microsoft 365-program och din kalender, e-post, chattar, dokument, möten, kontakter och mycket mer.

Mer tid för värdeskapande arbete

Det här är ett helt nytt sätt att arbeta som gör dig mer effektiv och frigör mer tid för värdeskapande arbete. Dessutom kommer Microsoft Copilot 365 att bidra till mer samarbete och kunskapsdelning i hela organisationen, eftersom all öppen data kommer att göras tillgänglig och du kan använda den insikt och kunskap som redan finns internt eller som finns tillgänglig externt.

Läs mer om Microsoft Copilot 365 på Microsofts webbplats.

 

Iver har lång erfarenhet av stora AI-projekt

På Iver har vi erfarna konsulter och rådgivare som kan hjälpa dig med implementeringen av Microsoft Copilot för Microsoft 365. Vi har lång erfarenhet av storskaliga AI-projekt. Säkerhet och användarvänlighet är alltid i fokus och vi arbetar tillsammans med dig för att anpassa verktygen efter ditt företags behov.

 

Vad kan du använda Microsoft Copilot 365 till?

 • Skapa en sammanfattning av en längre text
  Använd Copilot för att göra en sammanfattning av en längre text och få en sammanfattning med de viktigaste punkterna. Detta kan göras oavsett om texterna finns på internet eller i lokala filer.
 • Analysera och utforska dina data
  Copilot i Excel hjälper dig att analysera och visualisera dina data. Du kan få insikt i trender, "tänk om"-scenarier och korrelationer i din datamängd. Dessutom hjälper Copilot dig att skapa diagram, generera rapporter och dashboards på ett effektivt sätt.
 • Utkast till e-postmeddelanden och annan kundspecifik kommunikation
  Copilot är din innehållsproducent och kan anpassa ditt innehåll till önskad mottagare. Skriv önskad längd, vinkel på meddelande och liknande och få en färdig text tillbaka.
 • Ta fram egna bilder anpassade till ditt budskap
  Beskriv vad du vill att bilden ska kommunicera och innehålla och få tillbaka en AI-genererad bild som du äger rätten att använda.
 • Lär dig nya saker snabbt
  Med Copilot får du en chattfunktion där du kan be om hjälp att hitta relevanta artiklar, insikter och svar på komplexa frågor där svaren hämtas från flera datakällor.

Med Microsoft Copilot 365 har du alltid kontroll. Bestäm vad du vill behålla, ändra eller kassera.

 

Säkerhet, integritet och rättigheter

Användare får endast tillgång till de data och dokument som de redan har tillgång till. Microsoft Copilot 365 får tillgång till innehåll och sammanhang via Microsoft Graph och visar endast organisationsdata som användaren har minst visningsbehörighet för. Du kan vara säker på att klassificering och rättighetshantering följs och att interna data inte används för att träna språkmodeller (LLM).

Läs mer om data, integritet och säkerhet för Microsoft Copilot 365 här.


Microsoft Copilot 365 ger dig möjlighet att testa framtidens arbetssätt där säkerhet, personalisering och samarbete står i fokus. Om du vill vara ledande inom innovation och produktivitet, hör av dig till oss och utforska potentialen i Microsoft Copilot 365 för att forma morgondagens arbetsplats.

Taggar: Verksamhetsutveckling Modern arbetsplats Digital Innovation