Åsa Arvidsson utsedd till ny koncern-Vd i Candidator DGC

1 januari 2019 / Pressmeddelande

Åsa Arvidsson, 46, är nytillträdd koncernchef och Vd för Candidator DGC. Hon kommer närmast från en karriär som Vd för den internationella IT-konsulten Avanades svenska bolag.

  • Under EQTs ägande blir den snabbväxande IT-driftgruppen Candidator DGC en koncern.
  • Det sammanslagna bolaget kommer att byta namn.
  • Åsa Arvidsson har utsetts till ny koncernchef och Vd. Hon kommer närmast från det globala IT-bolaget Avanade.

Ambitionen är att utveckla befintlig stark marknadsposition och skapa en nordisk IT-driftleverantör med ett brett erbjudande inom IT-drift, molntjänster och support. Kärnan i strategin är att växa med bolagets befintliga kunder och attrahera nya genom att utveckla produktportföljen, kapaciteten och den geografiska täckningen både organiskt och via förvärv.

Tillträdande Vd för koncernen är Åsa Arvidsson. Under sina tre år som Vd för IT-konsulten Avanade Sverige AB ökade bolagets omsättning väsentligt. Åsa har också arbetat med stora integrationsprojekt inom IBM. Hon ersätter tillförordnade Vd i Candidator DGC, styrelseordförande Magdalena Persson.

Magdalena Persson, Ordförande Candidator DGC, kommenterar: ”Candidator DGC har en stark organisk tillväxt, vilken vi kompletterar med förvärv i och utanför Sverige med stark support från våra ägare EQT. Våra kunder uppskattar den nära relationen så vår lokala organisation och vår kultur är extremt viktig att förstå och vidareutveckla. Vi behöver en driven och lyhörd Vd för att leda företagets kundfokuserade tillväxtresa på den svenska och nordiska marknaden. Åsa Arvidsson har lång erfarenhet av leverans av komplexa kritiska åtaganden gentemot kund inom Outscourcing och Application Management, samt av att integrera verksamheter med olika lands- och företagskulturer. Hon har framgångsrikt byggt organisationer i tillväxt med god lönsamhet. Med Åsa har vi en stark ledare uppskattad för sitt kommunikativa och engagerande ledarskap.”

Åsa Arvidsson, tillträdande koncern-Vd, kommenterar: “Vi står inför en spännande tillväxtresa med kunden i centrum. IT-driften är kritisk i en värld där den digitala utvecklingen driver affären. Jag ser stora möjligheter att attrahera kunder i flera segment. Vi ser till exempel en högre tillväxttakt inom mid-market segmentet än hela marknaden som beräknas växa med cirka fyra procent. Med utgångspunkt i vår bredd, höga kompetens och lokala närvaro finns det kraftiga synergier att hämta ur den fortsatta integrationen av Candidator och DGC. Vi är kundnära och kan dessutom erbjuda kunderna att följa med dem på deras egen tillväxtresa. Det är en spännande utmaning att bygga vidare på en stark kultur tillsammans med våra medarbetare, kunder och långsiktiga ägare EQT. Eftersom vi också planerar fortsatta förvärv, kommer vårt tjänsteutbud och geografiska spridning bli ännu mer omfattande.”

Kontakt: 
Magdalena Persson, styrelseordförande Candidator DGC
T: +46 73 3920508
E: magdalena.persson@myrtelmanagement.com

Åsa Arvidsson, Vd koncernchef Candidator DGC
T: +46 706 608618
E: asa.arvidsson@candidator.se

Om Candidator DGC
Candidator DGC är ett framgångsrikt företag inom IT-drift med en omsättning på cirka SEK 1 miljard. Det bildades 2018 då de EQT-ägda företagen Candidator och DGC sammanfördes i en grupp under EQTs ledning. Under år 2019 kommer bolagen att integreras fullt ut med nytt namn. Den nya koncernen besitter en bredd som spänner över kundanpassade IT-drifttjänster till kompletta outscourcingtjänster på den svenska och nordiska marknaden. Företaget har en kraftig tillväxtagenda och ägs till nittio procent av private equity bolaget EQT. Koncernchef och Vd är Åsa Arvidsson och styrelsens ordförande är Magdalena Persson, rådgivare EQT.

Om Åsa Arvidsson
Åsa Arvidsson är 46 år, född och uppvuxen i Västerås. Hon har en masterexamen i företagsekonomi vid engelska Henley Business School, Oxfordshire, UK. Hon började sin IT-bana vid Ericsson Business Consulting och fortsatte därefter en framgångrik karriär inom IBM Svenska AB. 2015 tillträde hon som Vd för Avanade Sverige AB. Under Åsas ledning har tillväxten i det svenska bolaget varit kraftig. Vid årskiftet 2019 tillträdde hon som Vd och koncernchef för Candidator DGC.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2019, klockan 07.00.