Säkra dina dokument var de än befinner sig

29 januari 2024 / Artikel

På de flesta arbetsplatser är dokument en central del av medarbetarnas arbetsdag. Dessa dokument kan lätt komma på avvägar, eftersom de kan lämnas kvar på äldre minnesstickor, i privata molnlösningar eller på datorer som inte återlämnas. På dessa enheter kan det finnas känsliga och värdefulla dokument som bör skyddas.

I dag är datasäkerhet en kritisk faktor för organisationers framgång. Med ständigt ökande hot och komplexa regelverk är det viktigt att implementera effektiva verktyg för att skydda känsliga data.

Genom att ansluta alla dokument till organisationens IT-system, oavsett var de finns, kan företag få äganderätt till sina filer. Detta säkerställer att endast medarbetare med rätt behörighet kan öppna filerna och komma åt känslig och värdefull information.

En lösning som kan användas för att skydda känsliga data och som har fått ett brett erkännande är Azure Information Protection (AIP) från Microsoft.

Så fungerar Azure Information Protection (AIP)

Klassificering och etiketter
Azure Information Protection ger organisationer möjlighet att klassificera data baserat på känslighetsnivå. Detta görs med hjälp av etiketter som kan anpassas efter organisationens unika behov. Genom att tilldela dessa etiketter till dokument och filer kan organisationer tydligt identifiera och märka känsliga data. Det gör det enklare att implementera säkerhetspolicyer och säkerställa att data hanteras i enlighet med gällande regler.

Automatiserad hantering av rättigheter
AIP möjliggör automatiserad rättighetshantering på dokumentnivå. Det innebär att organisationer kan ange specifika behörigheter och begränsningar för vem som kan komma åt, redigera eller dela specifika dokument. Detta är särskilt kraftfullt när information delas både internt och externt, eftersom organisationen kan behålla kontrollen även efter att data har lämnat deras direkta kontroll.

Kryptering och skydd av dokument
AIP tillhandahåller omfattande krypteringsfunktioner för att skydda känsliga data oavsett var de lagras eller delas. Det innebär att även om en obehörig användare får tillgång till en fil kan denne inte dekryptera eller läsa innehållet utan att ha rätt behörighet. Detta är en viktig komponent för att förhindra dataläckage och skydda organisationens rykte.

Anpassningsbara säkerhetspolicyer
Med AIP kan organisationer implementera anpassningsbara säkerhetspolicyer som kan tillämpas automatiskt. Detta inkluderar regler för automatisk klassificering, rättighetshantering och varningar för försök till obehörig användning. Dessa funktioner bidrar till att skapa en proaktiv strategi för datasäkerhet.

Integration med Microsoft 365 och tredjepartsapplikationer
En annan styrka hos AIP är den sömlösa integrationen med andra Microsoft 365-tjänster, som SharePoint och Outlook. Det gör det enkelt för organisationer att implementera en helhetssyn på datasäkerhet. Samtidigt erbjuder AIP API:er som möjliggör integration med tredjepartsapplikationer. Detta gör att organisationer kan skräddarsy lösningen efter sina specifika behov och infrastruktur.

Är sekretess, integritet och rättighetshantering viktigt för dig?

Organisationer som värdesätter konfidentialitet, integritet och korrekt tillgänglighet för sin information bör starkt överväga att implementera Azure Information Protection som en del av den övergripande säkerhetsstrategin.

Accelerate at Iver har erfarna konsulter med spetskompetens som kan hjälpa till att leverera en skräddarsydd tjänst som är anpassad till ditt företag. Kontakta oss så hjälper vi dig att skydda dina känsliga data.

Taggar: Cyber Security Accelerate at Iver