”Accelerate at Iver” är här

18 januari 2023 / Pressmeddelande

Accelerate at Iver är Ivers dedikerade konsultverksamhet med över 300 digitaliserings- och innovationsexperter som ska hjälpa befintliga och nya kunder att maximera effekten av den digitala transformationen.

Efter flera strategiska förvärv av ledande konsult- och kompetensföretag inom molnbaserad infrastruktur, integration och systemutveckling i Sverige som ELITS, Mjukvarukraft och Intiro lanserar nu Iver sin dedikerade konsultverksamhet under det gemensamma namnet Accelerate at Iver. Inom verksamheten ryms också Ivers befintliga konsultverksamhet och Aztek, ett av Norges ledande konsultföretag inom molntransformation och molnsäkerhet. Redan från start består verksamheten av över 300 digitaliserings- och innovationsexperter.

– Under 2021 och 2022 ökade vi vår förvärvstakt och stärkte vår rådgivande och konsultativa förmåga genom flera strategiska förvärv av fantastiska bolag som kompletterar vår befintliga verksamhet mycket bra. Nu tar vi nästa steg och samlar all konsultkompetens under namnet Accelerate at Iver. Vi vill med satsningen hjälpa såväl befintliga som nya kunder att dra maximal affärsnytta av möjligheterna som öppnas upp med moderna digitala lösningar. Tillsammans med våra kunder vill vi stänga gapet mellan aspiration och framgångsrik implementation, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef på Iver.

– Efter en tid av förberedelse kraftsamlar vi nu våra kompetenser under ett gemensamt namn för att hjälpa våra kunder att dra nytta av möjligheterna som öppnas med modern digital teknologi. Med Accelerate at Iver bildar vi en betydande konsultverksamhet med ett brett erbjudande som ska hjälpa våra kunder på hela den agila resan från strategi, transformation, säkerhet, utveckling och integration till drift och förvaltning, något vi sammantaget valt att kalla digital innovation. Med ett gemensamt namn vill vi också tydliggöra Iver som en attraktiv arbetsplats för konsulter och specialister som vill arbeta i teknikens absoluta framkant och tillsammans med våra kunder realisera digitala möjligheter med modernaste teknik, säger Olle Hasselblad, vd för Accelerate at Iver i Sverige.

Vi är övertygande om att vi blir bättre genom att ta tillvara på och utveckla vår samlade kunskap och kompetens i en gemensam organisation där vi utmanar oss själva att lösa komplexa uppgifter på ett sätt som utvecklar våra kunder, oss själva som team och individer men också samhället i stort. Genom att vi etablerar en dedikerad konsultorganisation blir vi också en bättre helhetsleverantör för våra kunder, vi blir bättre på att säkerställa rätt kompetens till rätt uppdrag, vi får en effektivare kompetensdelning inom hela Iver och vi blir bättre på att etablera rätt partnerskap för varje specifik kund, avslutar Carl-Magnus Månsson.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver: +46 73 668 92 74, carl-magnus.mansson@iver.se

Olle Hasselblad, vd för Accelerate at Iver Sverige: +46 73 357 56 00, olle.hasselblad@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,2 miljarder SEK och har cirka 1 700 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 18 januari 2023, klockan 09.00.