5 vanliga kostnadsfällor vid molntransformation – och hur du undviker dem!

11 december 2023 / Artikel

När organisationer flyttar sin IT från marken till molnet finns det ofta en förväntan om att molnet ska innebära lägre kostnader. Men är det alltid så? Det finns en hel del kostnadsfällor kopplat till molntransformationsresan och gör man felval kan kostnaderna dra i väg. I den här artikeln får du ta del av några av de vanligaste kostnadsfällorna vid molntransformation och hur du bäst undviker dem. 

Det kan vara svårt att initialt kalkylera kostnaderna vid en molntransformation. Att beräkna kostnaderna i traditionella driftmiljöer är enklare då man i datacenter och egna serverhallar betalar för förutbestämda poster såsom lokalhyra, hårdvara och licenser. Vid en molntransformation kan dessa kostnader inte översättas rakt av, då en transformation inte bara innebär en förflyttning – utan vanligtvis en uppbyggnad av helt nya tjänster, processer och lösningar. Dessutom betalar man i molnet för sin konsumtion, vilken ofta kan både gå upp och ned, vilket gör att det på förhand kan vara svårt att förutse vilka avgifter molntransformationen kommer att kräva.  

Dessa parametrar tillsammans skapar risk för att molntransformationen bjuder på ovälkomna överraskningar vad gäller kostnader. På Iver hjälper vi många organisationer med sin molntransformation och vi ser framför allt 5 vanliga misstag som gör att kostnaderna drar iväg – och att förhoppningar om minskade IT-kostnader inte realiseras.  

5 vanliga kostnadsfällor vid molntransformation 

1. Ett ”Lift and shift”-tillvägagångssätt 

Ett vanligt misstag när organisationer står inför att göra en molntransformation är att man replikerar existerande förhållanden i molnet. Man flyttar helt enkelt bara en applikation från marken till molnet utan anpassningar – något som brukar kallas ”lift and shift”. Lift and shift är sällan en rekommendation när man gör en molntransformation då man genom detta tillvägagångssätt inte drar nytta av de fördelar molnet erbjuder och lösningen blir onödigt kostsam. Istället bör man modernisera sin lösning utifrån molnets förutsättningar, en så kallad ”refaktorering”. En refaktorering innebär ofta att man ändrar eller t o m helt ersätter en applikation eller ett system och anpassar aktuell lösning så den drar nytta av de inbyggda fördelar som Molnet kan ge, t ex dynamisk skalbarhet, elasticitet, självservice-kapacitet, mätbarhet och annat. Genom att optimera och anpassa sina resurser utifrån de nya förutsättningarna som finns i molnet kan man dra nytta av molnets fördelar kopplat till flexibilitet och effektivitet – och minska kostnaderna.    

2. Felaktigt arkitekturval 

Att välja rätt arkitektur för sin nya molnmiljö är A och O för att transformationen ska bli som man tänkt sig. Rätt arkitektur är något som bör tänkas igenom på flera plan. För att få ut största möjliga värde av en molntransformation bör man dra nytta av de tjänster som finns tillgängliga. Hur dessa ska samverka och vilka av tjänsterna som skall användas kräver en genomtänkt arkitektur för det specifika ändamålet. Se det som en arkitektur i arkitekturen. 
 
Vid felval kan man på sikt ställas inför situationer där miljön inte uppfyller den uppsatta kravbilden för tex säkerhet och skalbarhet, och ändringar i efterhand riskerar att bli kostsamma. Det är vanligt att man väljer en arkitektur helt baserat på rekommendation och utan ordentlig kunskap om sina behov eller utbudet på marknaden. Problemet med detta är att arkitekturen för din molnmiljö riskerar att bli onödigt dyr. Det finns ofta andra lösningar du kan välja istället – utan att göra avkall på vare sig funktionalitet eller prestanda. Här krävs dock kunnande – så ta hjälp! Granska kritiskt rekommendationer och försök se alternativ som inte gör avkall på kravbilden.  

3. Slentrianmässig användning av Enterprise-versioner 

Många organisationer missar att noggrant överväga sin organisations behov kopplat till de resurser man behöver i molnet. Med dålig kunskap om sina behov tar många istället ”höjd” och väljer slentrianmässigt så kallade ”enterprise”-versioner av olika molntjänster – när en standardversion av samma tjänst kanske hade varit tillräcklig. Det kan vara lockande att anta att det alltid är bäst att välja den mest omfattande versionen, men detta kan leda till onödigt höga kostnader. Utvärdera noga om standardversioner kan uppfylla dina krav innan du väljer en enterprise-version.  

4. Okontrollerad Kapacitetsplanering 

Att förutse verksamhetens kapacitetsbehov är för många organisationer utmanande. Det är helt enkelt svårt att uppskatta sitt kapacitetsbehov och hur det kan komma att förändras över tid. Kapacitetsbehovet kan för vissa verksamheter vara konstant, för andra förändras det linjärt, för en tredje exponentiellt och för den fjärde kan det finnas säsongsvariationer. Samtliga av dessa scenarier kan leda till över- eller underdimensionering av resurser. Att göra grundläggande uppskattningar och att få på plats en noggrann övervakning som tidigt fångar upp förändringar i kapacitetsbehovet och således skalar upp/ned kapaciteten efter behov är avgörande för att undvika onödiga kostnader. Molntjänster har i regel inbyggda förmågor för att stödja ”affärsföljsamhet”. Men det krävs rätt kunskap för att dra nytta av dessa egenskaper.   

5. Brist på Rätt Kompetens 

Flytten till molnet ökar komplexiteten i IT-leveransen och kräver således ny kompetens. Att sakna rätt kompetens i molntransformationsprojekt leder ofta till ineffektivitet, felval och ökade kostnader. Planera för nödvändig kompetens i transformationen och involvera kvalificerade resurser tidigt. Ta hjälp av konsulter, eller anställ resurser, med expertis inom säkerhet, arkitektur och molnteknologier för att undvika onödiga utgifter och säkerställ på så sätt en smidig övergång. 

Vill du ha experthjälp med att skapa rätt förutsättningar för din molntransformationsresa? Inom Accelerate at Iver har vi konsulter med rätt spjutspetskompetens för att täcka alla behov organisationer har för att kunna genomföra en molntransformation. Genom teknikkunnande och erfarenhet ifrån många liknande projekt hjälper vi din organisation lyckas. Läs mer om Accelerate at Iver eller ta kontakt via formuläret nedan. 

Taggar: Cloud Accelerate at Iver
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.