Kameraövervakning

Vi på Iver värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information vi har om dig.

Därför har vi här beskrivit varför vi använder oss av Kameraövervakning, med stöd av vilken rättslig grund samt hur länge vi lagrar inspelat material.

Ändamål med behandlingen

Vi använder Kameraövervakning för att dokumentera inpasseringar till våra kontor och datacenter. Detta används för brottsprevention, för att underlätta identifiering av person vid brott samt för vid utredning av brott.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Val av rättslig grund baseras på ovan nämnda ändamål.

Lagringstid

Inspelat material raderas automatiskt efter 90 dagar. Backup kan återläsas upp till 365 dagar.

Frågor

Om du har frågor kring dina rättigheter eller om den behandling av dina personuppgifter som Iver gör är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud gdpr@iver.se. Vi hjälper dig gärna! Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Växel: 08-657 61 00
www.datainspektionen.se