Information till våra kunder med anledning av Coronaviruset

Vi har vidtagit flera försiktighetsåtgärder för att säkerställa löpande drift, skydda våra medarbetares hälsa och bidra till att minska spridningen av viruset i samhället.

Ivers prioriteringar
Ivers högsta prioritet är att skydda våra medarbetares hälsa samt att säkerställa löpande drift och leverans av våra funktioner och tjänster.

Beredskapsgrupp
Vi har sedan februari aktiverat en särskild beredskapsgrupp som arbetar med att säkerställa att vi gör rätt saker rätt för att minska spridningen av viruset bland våra medarbetare och i samhället i stort samt de konsekvenser som kommer därav. Gruppen har det övergripande ansvaret för att följa samhällsutvecklingen och ansvarar för alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och initiativ vi kan genomföra för att säkerställa våra kundleveranser. Beredskapsgruppen har representanter från respektive region/land där vi har vår verksamhet och ledningen i respektive region ansvarar för implementering av beslut fattade av beredskapsgruppen.

Kontinuitetsplaner och kundleveranser
Ivers kontinuitets- och tillgänglighetsplanering syftar till att minska de risker vi tar i den operativa verksamheten genom att dels säkerställa att vi jobbar aktivt med riskhantering och skadeförebyggande åtgärder och dels att vi hanterar eventuella kriser effektivt genom att begränsa den skada som uppstår. Samtliga regioner och driftställen inom Iver har anpassade kontinuitetsplaner som utarbetats för att hantera belastningar som exempelvis en smittspridning av coronaviruset bland Ivers medarbetare kan medföra. Kundspecifika tjänster hanteras inom respektive kontinuitetsplan för att garantera tillgängligheten till berörda tjänster. Vi uppdaterar våra riskanalyser kontinuerligt och säkerställer dagligen uppdateringen av planerna för vår personalförsörjning avseende drift av datacenter, servicedesk-funktioner, plattformar och leveranser.

Nya riktlinjer för våra medarbetare
Konsekvenserna av pandemin och samhällsspridningen av viruset har påverkat vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Ett större antal av Ivers medarbetare har hemmet som arbetsplats just nu. Vi har infört helt nya riktlinjer avseende resor och möten, såväl inom Iver som med kunder och andra intressenter.

Vi träffar gärna våra kunder – digitalt
Självklart vill vi i så stor utsträckning som möjligt träffa våra kunder men vi gör det digitalt.

Uppdaterad information
Iver kommer kontinuerligt informera sina kunder och övriga intressenter om vilken eventuell påverkan Coronavirusets spridning kan få för Ivers leveranser. Dialogen med kunder kommer att ske på olika sätt där en personlig dialog mellan kund och kundens primära kontaktperson på Iver är prioriterad.

Kontakta Iver
I utmanande tider som denna måste vi arbeta tillsammans och vidta åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och därmed minimera effekterna för våra anställda och samhället i stort. Vi har förståelse för att det kan finnas oro kring hur en eventuell virusspridning påverkar Ivers tjänsteleverans till dig som kund. Du är, som alltid, varmt välkommen att höra av dig till oss om detta eller om du har några andra frågor.