Livestream 16 mars

Vad händer när du blir utsatt för en cyberattack?

Natten till den 2 december 2021 utsattes Nordic Choice Hotels för ett ransomware-virus, där viruset slog ut IT-system för bokningar, in- och utcheckning samt betalningslösningar.

Nu finns det möjlighet att delta digitalt på detta seminarium den 16 mars livesänt från Oslo där Kari Anna Fiskvik, Vice President Technology, på Nordic Choice Hotels kommer att ge oss inblick i hur Nordic Choice Hotels upplevde dataangreppen. Hon kommer att berätta om hur de tog sig igenom de första kritiska dagarna, vad de gjorde rätt och vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Dessutom kommer Ivers dotterbolag, Aztek, bland annat titta på de hot vi står inför 2022 när det gäller databrott och vad vi kan göra för att säkra oss på bästa möjliga sätt.

Agenda för dig som deltar digitalt

08:30 Välkomna
Magne Solberg, VP Region Norge

08:35 Vilka hot står vi inför 2022 när det gäller cyberkriminalitet och vad kan vi göra för att skydda oss på bästa möjliga sätt?
Vetle Larsen, Senior Cybersecurity Consultant, Aztek
Tommi Pohjaniemi, Chief Consultant Information Security, Aztek

09:00 På insidan av en cyberattack
Kari Anna Fiskvik, Vice President Technology, Nordic Choice Hotels
Robert Teir CTO ICS, Iver

09:45 – 10:00 Tid för frågor

Image Alt Text

Anmäl dig här!

Anmäl dig till Livesändningen av seminariet den 16 mars och få inblick i hur Nordic Choice Hotels upplevde cyberattacken och hur de tog sig igenom de första kritiska dagarna. Vad gjorde de rätt? Var det något som borde ha gjorts annorlunda? Och hur ser de på säkerhetsarbetet framöver.

Talare

SENIOR CYBERSECURITY CONSULTANT, AZTEK
Vetle Larsen

Den höga förändringstakten i den digitala världen gör att det som ansågs säkert igår inte nödvändigtvis är det idag. Digital transformation leder till en ny hotbild med ökad förekomst av avancerad cyberbrottslighet och risk för attacker. Erik Vetle Larsen berättar om de hot vi står inför 2022.

CHIEF CONSULTANT INFORMATION SECURITY, AZTEK
Tommi Pohjaniemi

Tommi Pohjaniemi hjälper företag att utforma säkerhetsrutiner, riskanalyser och beredskapsplaner. Tommi kommer att berätta hur man utformar en heltäckande informationssäkerhetsstruktur och på bästa sätt rustar sig för att hantera den nya hotbilden.

VICE PRESIDENT TECHNOLOGY, NORDIC CHOICE HOTELS
Kari Anna Fiskvik

När Nordic Choice Hotels drabbades av ett ransomware-virus i december 2021 var det några hektiska och kritiska dagar för att få en överblick över attacken, vilka konsekvenser den fick för hotellverksamheten, deras anställda och kunder. Kari Anna Fiskvik tar med oss på insidan av en cyberattack.

CTO ICS, IVER
Robert Teir

Rober Teir kommer i samtalet med Kari Anna Fiskvik prata om hur man kan arbeta proaktivt med cybersäkerhet och hur du ska hantera en attack när den sker.