Webinar: Från data till innovation och affärsnytta

Webinar: 4 juni, 13:00-13:45

Ökad digitalisering ställer nya krav på säkerhetsarbetet

Den digitala transformationen ger oss obegränsade möjligheter att skapa digitala konkurrensfördelar och innovation. Men med den ökade digitaliseringen följer också en ny hotbild och ökad risk för attacker.

Under rubriken Iver Insights bjuder vi regelbundet in våra viktigaste kunder och intressenter till ett forum där vi på Iver tillsammans med intressanta talare vill inspirera och dela med oss av digitala insikter och kunskap. Och nu är det dags igen!  

I denna upplaga av Iver Insights står cybersäkerhet i fokus. Vi har under 2021 sett många exempel på hur bristande cybersäkerhet blir direkt affärskritiskt då våra verksamheter gjort sig allt mer beroende av automatisering och digitala affärsmodeller.

 

AGENDA 

Det nya sofistikerade säkerhetshoten
Jesper Blomé Head of Security & Compliance, Iver

Ivers säkerhetschef uppdaterar oss på den senaste hotbilden, vilka krav den ställer på utvecklingen av säkerhetstjänster och guidar oss  i hur du bör prioritera och planera ert säkerhetsarbete för att möta de nya hoten. 

 

Att tillämpa en nolltillitsfilosofi - Zero Trust i teori och praktik  
Chung-wai Lee - Security Specialist, Cisco

Zero Trust har blivit lite av ett buzz word och det är inte konstigt om du som säkerhetschef eller beslutsfattare inom IT känner viss förvirring. I denna session kommer Chung-wai ge klarhet i nolltillitsfilosofin, hur en ren nolltillitsmodell är tänkt att vara, varför det kan ge en mer effektiv säkerhet. 

 

Snabb digitalisering utmanar säkerheten  
Janko Lind - Thought leader / Senior advisor Radar 

I svenska verksamheter är digitalisering den viktigaste IT-strategiska prioriteringen, men det ökade beroendet av digital teknik och digital information medför samtidigt en växande affärsrisk när säkerhetsarbetet inte prioriteras.  Vi ser en ökad risk för sårbarhet i innovationsdrivna verksamheter då digitalisering och IT-säkerhet slåss om samma budget och tillsammans med Janko fördjupar vi oss i säkerhetsarbetet och hur du kalkylerar risken för ett angrepp.

 

Här följer du eventet.

Klicka på bilden nedan för att följa eventet. Om du har problem med att ansluta nedan kan du följa eventet på Vimeo via denna länk: Iver Insights

Agenda

09:30

09:35

10:20

10:50

11:00

11:45

12:00

Intro och välkomna

Freddie Rinderud, Radar

Helen Holst, Solna Stad

Paus

Carolin Runnquist, Swedbank

Carl-Magnus Månsson, vd Iver

Slut

Talare

Tech Lead and Data Engineer
Masoomeh Ghasemi

Vill du prata mer med mig? Du når mig på masoomeh.ghasemi@iver.se

Service Area Manager – Data Innovation & Insights
Anders Kingstedt

Vill du prata mer med mig? Du når mig på anders.kingstedt@iver.se

CEO Cloud Solution, Accelerate at Iver
Tore Berntsen

Vill du prata mer med mig? Du når mig på tbe@aztek.no