Globala molntjänster i en orolig omvärld

Webinar, 6 oktober kl. 13.00

Är det dags för din data att flytta hem igen?

Hur kan verksamheter i Europa dra maximal nytta av de möjligheter som finns i molnet och skapa förutsättningar för effektivisering, innovation och tillväxt – utan att exponeras för risker i en omvärld som blivit allt mer orolig?

Den 6 oktober bjuder Iver in till ett webinar där du får höra Johan Christenson, Head of Innovation på Cleura, tillsammans med Johan Åkerlund, Head of Portfolio på Iver, diskutera utmaningar, möjligheter och trender kopplat till molntjänster på en europeisk marknad.

Webinariet vänder sig till dig som är IT-chef eller på annat sätt arbetar strategiskt med IT-relaterade frågor.

 

Under webinariet får du bland annat ta del av:

• Diskussion kring hur skeendena i världspolitiken påverkar din och andra europeiska verksamheter

• Hur du kan öka ditt oberoende och säkerställa tillgången till din data i en orolig omvärld

• Trendspaningar och diskussion om framtidens molnlösningar

 

Tid: 6 oktober, 13:00-13:45
Presentatörer: Johan Christenson, Head of Innovation, Cleura & Johan Åkerlund, Head of portfolio, Iver

Image Alt Text

Anmäl dig här!

Talare

Head of innovation
Johan Christenson
Head of portfolio
Johan Åkerlund