Webinar: Från data till innovation och affärsnytta

Webinar: 4 juni, 13:00-13:45

Hur kan Machine Learning och AI användas för att förutsäga framtida händelser eller beteenden? Och hur kan din organisation dra nytta av dessa insikter för att driva innovation och skapa affärsnytta? 

Under detta webinar får du en introduktion till konceptet runt enhetliga analysplattformar och hur du kan dra nytta av denna teknik för att, baserat på mönster och data, få proaktiva insikter om framtiden. Tekniken kan användas i alla branscher för allt från att göra försäljningsprognoser, rekommendationsmotorer, konversationella AI-applikationer, prediktivt underhåll med mera.

 

Du kommer bland annat få ta del av:

  • vad man bör tänka på när man utformar en dataplattform
  • hur en enhetlig dataplattform kan användas för att generera affärsvärde i olika typer av organisationer
  • en introduktion till data- och ML-plattformar

 

Datum: 4 Juni
Tid: 13:00-13:45
Talare: Masoomeh Ghasemi, Tech Lead and Data Engineer & Anders Kingstedt, Service area manager - Data innovation & insights 

 

Anmäl dig här! 

 

Talare

Tech Lead and Data Engineer
Masoomeh Ghasemi
Service Area Manager – Data Innovation & Insights
Anders Kingstedt