My journey och My voice

My Journey – din resa på Iver

Iver strävar efter att vara i ständig rörelse och utveckling – på väg framåt, i rätt riktning. Och det gäller självklart även våra medarbetare. Därför arbetar vi med "My Journey" – en kontinuerlig process som innebär att det finns en plan för varje medarbetare inom Iver, både vad gäller professionell och personlig utveckling.

I början av varje år diskuterar du tillsammans med din ledare önskade mål för din utveckling och sätter upp en aktivitetsplan för att nå målen. De personliga utvecklingsmålen sätts sedan i relation till Ivers affärsstrategi och kundens behov. Varje kvartal tittar du tillsammans med din ledare på progression och status, innan ni i slutet av året gör en sammanfattning och en helhetsbedömning.

Målet med "My Journey" är att få en tydlig koppling mellan individens mål och Ivers övergripande affärsstrategi. På så sätt skapar vi rätt förutsättningar för varje medarbetare att påverka sin personliga och professionella utveckling samtidigt som vi säkerställer relevant kompetens och kapacitet för framtiden.


My voice – gör din röst hörd

Hos Iver är alla röster viktiga! Vi vill ha en arbetsplats där våra medarbetare trivs och där det finns utrymme att lyfta det som är bra och rapportera om det är något som inte fungerar. Vi uppmuntrar därför alla medarbetare att vara öppna och dela med sig av sina tankar, idéer och synpunkter. Som ett komplement till de dagliga samtalen har vi en kvartalsvis medarbetarundersökning som vi kallar för ”My voice”.

Att dela tankar och synpunkter ger en möjlighet för alla på Iver att bidra till vår gemensamma utveckling. Genom "My voice" tar vi kontinuerligt pulsen på organisationen och svaren ger oss insikter om så att vi kan förstärka och vidareutveckla de områden som fungerar bra samt att förbättra de områden som fungerar sämre. "My voice" lägger grunden till Ivers arbete med att skapa en arbetsplats där vi trivs, har ett högt engagemang och en stark sammanhållning.

Image Alt Text

Bli en del av Iver!

Följ med oss på resan, hör av dig.