WirelessCar ny kund till Iver

26 september 2019 / Pressmeddelande

WirelessCar, en av världens ledande leverantörer av anslutna biltjänster, har valt Iver som ny leverantör av IT-infrastrukturtjänster. Avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 12 mkr.

WirelessCar har valt Iver som ny leverantör av IT-infrastrukturtjänster med höga krav på flexibilitet, skalbarhet och säkerhet. Iver ska leverera en helt ny infrastruktur som stöttar bolaget på den fortsatta tillväxtresan, bland annat genom att möjliggöra en väsentligt snabbare etablering av nya verksamhetsställen runt om i världen. Utöver ny IT-infrastruktur levererar Iver även klienter, kommunikation och användarsupport till WirelessCar. WirelessCar har sitt huvudkontor i Sverige samt kontor i USA och Kina. Företaget är en av världens ledande leverantörer av anslutna biltjänster och förser biltillverkare över hela världen med kompletta och konkurrenskraftiga tjänster.

- WirelessCar ligger i absolut framkant vad gäller agilt arbetssätt och metodik vilket är en väsentlig del i vår framgång. Ivers kundfokus och flexibilitet mappar väldigt väl in i mot detta och var en nyckel för vårt val av partner. Framförallt säkerställer vi nu att våra anställda får bästa möjliga förutsättningar, specifikt anpassade efter vårt behov, vilket aktivt bidrar till WirelessCars fortsatta utveckling både nu och i framtiden, säger Jacob Pettersson, Head of Partnerships and Purchasing på WirelessCar.

 - Genom vår nära relation och förståelse för WirelessCars verksamhet och utmaningar samt vår tekniska kompetens säkerställer vi att WirelessCar alltid har den bästa lösningen. Vår leverans av moderna och säkra IT-infrastrukturtjänster, med self-service-funktionalitet och hög grad av automatisering, tillgodoser WirelessCars specifika behov och möjliggör deras fortsatta expansion. Våra team med specialister kommer säkerställa att WirelessCar blir en nöjd kund, säger Johan Wilhelmsson, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Johan Wilhelmsson, regionchef, Iver, telefon: +46 736 60 31 01, e-post: johan.wilhelmsson@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har de, med EQT som ägare, vuxit sig starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec och IT Gården. Iver omsätter drygt 1,7 miljarder SEK och har cirka 1 000 medarbetare. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 26 september 2019, klockan 08.30.