Axess Logistics ger Iver fortsatt förtroende ¬– tecknar nytt flerårigt avtal

19 juni 2024 / Pressmeddelande

Axess Logistics, ett ledande skandinaviskt billogistikföretag, förlänger samarbetet med Iver och tecknar ett nytt flerårigt avtal. Detta innebär en utökad leverans av IT-drifttjänster och tjänster för digitalt samarbete.

Billogistikföretaget Axess Logistics erbjuder en total logistiklösning för generalagenter och återförsäljare på den skandinaviska marknaden för nya importfordon, samt logistiklösningar för inlandsdistribution av nya och begagnade fordon i Skandinavien. Under sex år har Iver varit Axess Logistics leverantör av IT-drifttjänster och med det nya avtalet förlängs och utökas samarbetet för andra gången. Under den nya avtalsperioden kommer Iver leverera drift av Axess Logistics affärskritiska system samt tjänster för effektivt digitalt samarbete som ska underlätta medarbetarnas arbetsdag – oavsett vilken plats de arbetar ifrån.

– Driftsäkerhet och skydd mot cyberattacker är två av våra viktigaste fokusområden. Vi hanterar stora mängder känslig data från våra kunder och vi måste kunna garantera att den är säker och tillgänglig dygnet runt. Vår bransch är under ständig utveckling och vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller digitalisering. Därför behöver vi en IT-driftsmiljö som är robust, flexibel och anpassningsbar till nya krav och möjligheter, säger Thomas Krafft, CIO på Axess Logistics.

– Vi är glada över att vi återigen får förnyat förtroende från Axess Logistics. Vi har haft ett nära partnerskap och samarbete under flera år vilket har gett oss värdefulla insikter och kunskaper om Axess Logistics verksamhet och mål. Nu utvecklar vi vår tjänsteleverans och fortsätter vårt framgångsrika samarbete. Med en god förståelse för Axess Logistics affär ska vi säkerställa en tjänsteleverans som ger Axess Logistics rätt förutsättningar för sin fortsatta utveckling och tillväxt, säger Carl-Johan Osvald, Head of Enterprise Clients, på Iver.

 

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Osvald, Head Enterprise Clients, Iver
+46 73 648 54 72, carl-johan.osvald@iver.se

Jakob Tapper, information, Iver
+46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

 

Om Axess Logistics

Axess Logistics är en koncern som bedriver billogistik i Danmark, Norge och Sverige. Transporterna utförs med järnväg och lastbil. Koncernen har PDI-anläggningar i Drammen, Göteborg, Halmstad, Malmö och Södertälje. Omsättningen är ca 2,4 miljarder SEK och koncernen sysselsätter cirka 1 000 personer.

Om Iver

Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av verksamhetskritiska IT-tjänster och plattformar. Med spetskompetens inom IT-infrastruktur, cybersäkerhet, data och cloud är Ivers tjänster inte bara kritiska för våra kunder, utan för digitaliseringen av samhället i stort. Iver har cirka 1 500 medarbetare på 25 kontor i Sverige och Norge, och omsätter drygt 3 miljarder SEK. Iver – where technology meets business. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 19 juni 2024, klockan 09.00.