Juko Hakala ny vd på Iver

20 mars 2023 / Pressmeddelande

Juko Hakala har utsetts till ny vd och koncernchef för Iver. Juko har djup förståelse för IT-tjänstesektorn och lång erfarenhet av att driva lönsam tillväxt i teknik- och tjänsteorganisationer. Juko tillträder sin roll som vd omgående.

Iver har nått den punkt där det nu, efter flera år av kraftig tillväxt och moderniserat tjänsteerbjudande, är prioriterat att öka lönsamheten och fokusera på ännu högre kvalitet och servicegrad i tjänsteleveransen till vår växande kundbas. Juko tillför en unik kompetens genom sin förståelse för modern teknikarkitektur, operativa processer och strategisk positionering. Viktiga egenskaper när Iver nu tar nästa steg på resan.

Pernille Erenbjerg, styrelseordförande i Iver: ”Vi är glada över att kunna välkomna Juko till Iver. Hans erfarenheter från att driva lönsam och hållbar tillväxt i IT-tjänstebolag kommer vara mycket värdefulla när vi går in i nästa tillväxtfas och vi är övertygade om att Iver kommer fortsätta att vinna marknadsandelar under Jukos ledning. Därutöver kommer vi att få stor användning för Jukos erfarenhet av att driva kulturell förändring när vi nu strävar efter att bli en av branschen bästa arbetsplatser och på så sätt skapa förutsättningar att bli en ännu bättre leverantör till våra kunder. Jag vill å styrelsens vägnar tacka Carl-Magnus Månsson för hans insatser och engagemang som vd under en intensiv period där Iver vuxit snabbt och utvecklats till en erkänd digital transformationspartner och vi önskar honom lycka till i framtiden.”

Juko Hakala, tillträdande vd och koncernchef för Iver: ”Jag är stolt och glad över att ha blivit tillfrågad om att bli vd på Iver. Iver är en komplett digital transformationspartner med ett unikt erbjudande vilket gör att bolaget kan dra fördel av de starka marknadstrenderna och utöka ledarskapet på IT-tjänstemarknaden. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ett mycket kompetent team av medarbetare och bygga vidare på det arbete som redan har gjorts. Med ökat fokus på lönsamhet och kvalitet ska vi även i fortsättningen leverera IT-tjänster som gör verklig skillnad för Ivers kunder.”

För mer information, kontakta:
Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,2 miljarder SEK och har cirka 1 700 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Om Juko Hakala
Juko Hakala har senast haft rollen som rådgivare och styrelseledamot i flera börsnoterade och privatägda bolag som exempelvis Barona, Oriola, Nordic Healthcare Group och Doktor.se. Under sin karriär har Juko varit vd på Affecto, Fintraffic, Oriola samt Accentures nordiska verksamheter.

Affecto var ett datateknikföretag med över 1100 experter i 9 länder i norra Europa. Under Jukos ledning transformerades bolaget till att bli ett framgångsrikt fullstack-bolag som 2017 förvärvades av CGI.

Under sina 16 år på Accenture ledde Juko den nordiska organisation och skapade nya affärsmöjligheter för både Accenture och bolagets kunder. Exempel på affärsområden som etablerades: Accenture Digital, Infrastructure Services och Cybersecurity. Juko arbetade även i stor omfattning med Accentures globala kunder i Europa, Asien och USA.

Informationen offentliggjordes den 20 mars 2023, klockan 09.00.