Iver vinnare i Jernbanedirektoratets upphandling

25 augusti 2022 / Pressmeddelande

Iver har tecknat ett avtal med norska Jernbanedirektoratet (motsvarar fd. svenska Banverket) om nätverks- och Azure-operativa tjänster samt tillhörande konsulttjänster. Avtalet har en löptid på tre år med ytterligare option på 1+1+1 år.

Iver har tecknat ett avtal med Jernbanedirektoratet i Norge. Jernbanedirektoratet har som uppdrag att utveckla den norska järnvägen som en del av det övergripande transportsystemet idag och i framtiden. Direktoratet ska se till att järnvägssektorn drivs så effektivt, säkert och miljövänligt som möjligt till nytta för resorna, godstransporterna och samhället. Jernbanedirektoratet ska också definiera och beställa tjänster inom infrastruktur, persontrafik och tågmateriel.

Jernbanedirektoratets IT-lösningar är helt molnbaserade och deras IT-plattform ska säkerställa effektivitet och flexibilitet samt kontinuerligt anpassas till moderna arbetsprocesser. Ivers leverans omfattar dels drift och förvaltning av Jernbanedirektoratets Azure-plattform bestående av IaaS, PaaS och SaaS. Därutöver ska Iver bland annat även leverera drift av lokala nätverk, säkerhets- och konsulttjänster samt bistå med rådgivning kring utveckling och optimering av molntjänster, systemarkitektur och dataplattformar.

Jernbanedirektoratet sköter själva driften av kunder och stödtjänster och Iver kommer att ha en nära dialog med Jernbanedirektoratets medarbetare för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse för direktoratets anställda.

– För oss är det viktigt att ständigt förbättra och utveckla järnvägen för att möta behovet av transporter i samhället, både idag och för framtiden. En säker, stabil och effektiv IT-infrastruktur är avgörande för att vi ska kunna nå våra mål och vi är beroende av att ha en IT-partner vi litar på och som förstår våra behov. Genom upphandlingsprocessen har Iver visat att de besitter den kompetens och kvalitet vi är beroende av och vi ser fram emot ytterligare samarbete, säger Hege Høiland på norska Jernbanedirektoratet.

– Vi är förstås väldigt glada över att vi har vunnit upphandlingen med Jernbanedirektoratet. Direktoratet är inne i en process där de utvecklas och kommer att genomgå ytterligare modernisering. Iver har lång erfarenhet från transportsektorn och vi ser fram emot ett spännande och nära samarbete med det Jernbanedirektoratet, säger Magne Solberg, EVP Enterprise, på Iver.

För mer information, kontakta:
Magne Solberg, EVP Enterprise, Iver, +47 920 16 805, magne.solberg@iver.no
Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,1 miljarder SEK och har cirka 1 600 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 25 augusti 2022, klockan 10.00.