Iver tecknar nytt mångårigt avtal med Nolatokoncernen

10 november 2021 / Pressmeddelande

Nolato, en börsnoterad koncern med en global position på tre kontinenter, har förlängt avtalet med Iver avseende drift och förvaltning av Nolatos centrala IT-miljö. Inom ramen för det nya mångåriga samarbetsavtalet ska Iver driva Nolatokoncernens fortsatta digitalisering och IT-strategier.

Iver har fått förnyat förtroende från Nolato att leverera drift och förvaltning av Nolatos centrala IT-miljö. Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med en etablerad solid global position på tre kontinenter. Nolatos tre affärsområden utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande, ofta globala företag inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. I Ivers leverans under de kommande åren finns ett tydligt fokus på att driva Nolatos fortsatta digitalisering genom olika tjänster samt säkerhetslösningar för Nolatos hela världsomspännande verksamhet.

– Förnyade förtroenden från befintliga kunder är det bästa kvittot vi kan få på att vi levererar tjänster som lever upp till våra kunders krav och förväntningar. Vi har genom ett nära samarbete etablerat en mycket god förståelse för Nolatos verksamhet och hur vi som IT-partner kan stötta dem i sin fortsatta utveckling, säger Mikael Ryberg, regionchef Iver.

– Vi har haft ett långt samarbete och jag är mycket glad att vi kan fortsätta vår resa tillsammans med Iver. Digitalisering, IT-utveckling och säkerhetsfrågor blir allt viktigare för vår koncern och det är mycket viktigt för oss att ha en partner kring detta som levererar hög kvalitet men även innovation och goda idéer för vår utveckling, säger Per-Ola Holmström, CFO på Nolato.

– I vårt fortsatta samarbete framåt kommer vi, utöver drift och förvaltning av befintlig IT-miljö som genererar en stabil och modern plattform, ha större fokus på att hjälpa Nolato att driva sin digitala utveckling på ett säkert sätt. I vårt ansvar som IT-partner är vår rådgivande förmåga avgörande. Jag är glad och tacksam över att ha kompetenta och engagerade kollegor som med rätt förståelse för kundens verksamhet ska bidra till att utveckla Nolatos affär, avslutar Mikael Ryberg.

För mer information, kontakta:
Mikael Ryberg, regionchef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 2,7 miljarder SEK och har cirka 1 400 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 10 november 2021, klockan 09.00.