Industri og produksjon

Digitaliseringen av industrisektoren handler om å utnytte potensialet best mulig med systemintegrasjon, automatiserte prosesser og mer effektiv produksjon. Like viktig er det å beskytte immaterielle aktiva, samt finne effektive og bærekraftige muligheter for morgendagens entreprenørskap.

Utnytt potensialet best mulig og skap nye muligheter for oppskalering

Våre smarte tjenester for systemintegrasjon gir enestående muligheter for å analysere, effektivisere og utvikle virksomheten og produksjonen. Med global skyinfrastruktur kan du skalere opp uten å foreta store IT-investeringer.

58%

av virksomhetene i industri- og produksjonssektoren oppgir at de ikke har nok kunnskap om cybersikkerhet.

18%

høyere investeringsgrad for integrasjonstjenester i industri- og produksjonssektoren enn i andre bransjer.

45%

av bedriftene i industri- og produksjonssektoren er i ferd med å gå over til skybaserte tjenester.

Kilde: Radar Ecosystem

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Digital innovasjon der ambisjoner blir til virkelighet

Vår dedikerte konsulentvirksomhet med over 300 digitaliserings- og innovasjonseksperter hjelper deg med å få maksimalt utbytte av digital transformasjon – fra strategi, skytransformasjon og cybersikkerhet, hele veien til brukeropplevelse og datadrevet innovasjon.

Beskytt immaterielle aktiva

I industrisektoren finnes det uvurderlige immaterielle aktiva som patenter, tegninger og CAD-filer. Data som i feil hender kan undergrave forretningsmodeller og konkurransekraft. Ivers tilbud innen cybersikkerhet omfatter både proaktive og reaktive sikkerhetstjenester, noe som minimerer risikoen for at forretningskritisk informasjon går tapt.

Vekst i nye geografiske områder med globale skytjenester

Å få produktene sine inn på nye markeder er ofte en suksessfaktor for vekst i industrisektoren. Med en global skyinfrastruktur kan virksomheten raskt oppskaleres i nye geografiske områder uten at man må foreta store investeringer i lokal infrastruktur.

Utnytt potensialet best mulig med et integrert systemlandskap

Rask utvikling og tilpassing til nye markedsforutsetninger, ofte gjennom oppkjøp, fører til komplekse IT-miljøer med parallelle prosesser og systemer. Med Ivers integrasjonstjenester kan systemene dine kommunisere, noe som gir helt nye muligheter for å effektivisere produksjonen og skape konkurransefortrinn.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.