Fra nystartet bedrift til Europas største plastgjenvinningsfabrikk på to år – med skalerbar IT-leveranse som muliggjører

Kunde: Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning tilbyr virksomheter med produsentansvar et system for innsamling og gjenvinning av plastemballasje som dekker hele Sverige. Svensk Plaståtervinning driver Europas største og mest effektive anlegg for gjenvinning av plastemballasje. Anlegget ligger i Motala og har rundt 60 ansatte.

Med helt automatisert teknikk sorteres de ulike plasttypene med maksimal presisjon og høyeste kvalitet. Dermed reduserer man svinnet og sikrer at mest mulig kan brukes til nye plastprodukter. Anlegget har i dag kapasitet til å ta imot alle typer plastemballasje fra husstander over hele Sverige.

 

Utfordringen

I begynnelsen av 2018 planla selskapet å bygge en plastgjenvinningsfabrikk i Motala, med alt fra fabrikklokaler til kontorer. De manglet imidlertid den nødvendige IT-kompetansen for å drive og utvikle virksomheten. Svensk Plaståtervinning trengte en moderne helhetsløsning for selskapets IT-infrastruktur, og den måtte være fleksibel og skalerbar.

 

Løsningen

Ivers opprinnelige leveranse av nettverkstjenester har utviklet seg til å bli en helhetlig leveranse av IT-drift. Helt fra starten av tok Ivers prosjektleder, i nært samarbeid med Svensk Plaståtervinning, ansvar for å skape det riktige grunnlaget for den skalerbare IT-infrastrukturen. Etter hvert som virksomheten har vokst og behovene har endret seg raskt, har Iver kunnet legge til flere tjenester for å dekke nye behov.

 

Tjenester

Iver leverer i dag hele IT-infrastrukturen, inkludert nettverk, tilkoblinger, drift, datamaskiner, programvare, forretningssystemer og møterom. Mange løsninger har også blitt skreddersydd til fabrikkens ulike maskinnettverk og prosesser.

For oss hadde starten på Ivers leveranse alt å si. Servicegraden og engasjementet fra Iver har vært avgjørende for at IT ikke skal begrense veksttakten vår. I dag, når vi er mer en normal driftskunde med alle inkluderte komponenter, er det tydelig at IT er en integrert del av praktisk talt alle deler av virksomheten, sier Head of Operations Karin Petersson.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.