Intergrasjonstjenester

Intergrasjonstjenester

Digitaliseringen byr på store muligheter. Men den hurtige digitaliseringstakten medfører også risiko for et IT-miljø bestående av deler som ikke kommuniserer med hverandre, og som derved heller ikke leverer på en tilfredsstillende måte. Vi tilbyr smarte tjenester for systemintegrasjon som optimaliserer nytteverdien av digitaliseringsprosessen, i dag og i morgen.

Vi har lang erfaring med store systemintegrasjonsprosjekter, ofte med sikte på å eliminere manuelle operasjoner og skape en mer effektiv informasjonsflyt. Når dine systemer kan kommunisere og utveksle informasjon seg imellom, får du helt nye muligheter for å kunne skape konkurransefortrinn og innovasjon.

Et viktig element for å oppnå dette er EAI (Enterprise Application Integration). Dette er en plattform som administrerer all informasjonsflyt ved at den konverterer data på en måte som gjør at dine systemer kan utveksle informasjon. EAI er kompatibel med alle typer systemer, gamle så vel som nye, uavhengig av om de driftes på tradisjonelle serverløsninger eller i skyen.

Våre eksperter hjelper deg hele veien – fra analyse og behovsevaluering, til iverksettelse og senere forvaltning.

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Viktigste fordeler

  • Vekst og innovasjon

    Benytt deg av mulighetene for digitalisering ved hjelp av AI, automatisering, BI og alt det andre du trenger for å skape vekst og innovasjon.

  • Kostnadseffektivt

    Færre manuelle operasjoner reduserer kostnader og mulighetene for feil.

  • En proaktiv partner

    Våre kundededikerte team og erfarne eksperter sørger for at din virksomhet alltid har de beste løsningene, i dag og i morgen.