Totalansvar og eget kundeteam viktig når Rexel velger Iver som ny leverandør av IT-driftstjenester

17 desember 2020 / Pressmedling

Rexel Sverige har valgt Iver som ny partner for og leverandør av IT-driftstjenester. Avtalen strekker seg over tre år og har en anslått verdi på drøyt 12 millioner svenske kroner.

Rexel Sverige – en del av Rexel-konsernet, som er blant verdens største konsern innen energiteknikk og driver virksomhet i 27 land på fire kontinenter – har valgt Iver som ny leverandør av IT-driftstjenester. I Sverige har Rexel over 800 medarbeidere og driver kjedene Selga og Storel, som har butikker på 60 steder. De neste tre årene skal Iver blant annet levere forvaltning av Rexels IT-infrastruktur, applikasjonsdrift samt arbeidsplass- og servicedesk-tjenester. Rexel Sveriges mål er å bli Sveriges mest moderne distributør av energiteknikk.

– Totalansvar, et dedikert team hos leverandøren og omfattende erfaring med beste praksis er viktig for oss når vi velger leverandør av IT-tjenester. Vi forventer at Iver tar ansvar for hele tjenesteleveransen, blant annet gjennom stor grad av proaktivitet. For oss er det også viktig at vi kan nyttiggjøre oss Ivers størrelse og samlede kompetanse innen blant annet standardprosesser og beste praksis, samtidig som vi har tilgang til et eget, dedikert kundeteam. Vi føler oss trygge på valget og ser frem til oppstart, sier CIO Niklas Grünbaum i Rexel.

– Hos Iver er vi selvsagt veldig glade og stolte over å få tillit til å levere tjenestene våre til Rexel. Rexel har i anbudsprosessen hatt fokus på å sikre seg en moderne og driftssikker tjenesteleveranse som i tillegg til å oppfylle Rexels nåværende og fremtidige behov også bidrar til økt kostnadseffektivitet og kontroll. Nå skal vi, gjennom et nært samarbeid og solid virksomhetsforståelse, sørge for at leveransen vår skaper best mulige forutsetninger for Rexels fortsatte innovasjon og vekst, sier regionsjef Johan Wilhelmsson i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Johan Wilhelmsson, regionsjef, Iver, telefon: +46 736 60 31 01, e-post: johan.wilhelmsson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se 

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har vi, med EQT som eier, vokst oss sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården og Britt. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 17. desember 2020, kl. 09.00.