Iver utvider leveransen til Axess Logistics etter ny forlengelse av avtalen

26 mars 2021 / Pressmedling

En ny flerårig avtale gir Iver fortsatt og utvidet tillit til å levere IT-driftstjenester til Axess Logistics, et ledende skandinavisk selskap innen billogistikk.

Axess Logistics er et av Skandinavias ledende selskaper innen billogistikk. De tilbyr generalagenter og forhandlere en komplett logistikkløsning for nye importerte kjøretøy på det skandinaviske markedet samt logistikkløsninger for innenlands distribusjon av nye og brukte kjøretøy i Skandinavia. Nå har selskapet forlenget og utvidet avtalen med Iver om IT-driftstjenester. De neste tre årene skal Iver levere drift av Axess Logistics' forretningskritiske systemer fra sine egne datasentre i Sverige. Ivers tjenesteleveranse omfatter også tjenester innen digitalt samarbeid som gir Axess Logistics' medarbeidere tilgang til alle applikasjoner, filer og samarbeidsverktøy de trenger for at arbeidsdagen skal bli effektiv, uansett hvor de jobber fra.

– Det er uhyre viktig for oss å ha et stabilt IT-driftsmiljø, siden flere av IT-systemene våre er virksomhetskritiske og direkte påvirker evnen vår til å levere tjenester til kundene. Vi tilhører dessuten en bransje som er i rask endring, samtidig som vi jobber hardt med digitalisering. Derfor trenger vi et driftsmiljø som er fleksibelt og lett kan tilpasses til nye krav, sier CIO Carl-Anders Berntsson i Axess Logistics.

– Fornyet tillit fra kundene våre er et bevis på at vi oppfyller kundenes forventninger og krav. Vi har i løpet av forrige avtaleperiode etablert et nært og utviklende samarbeid der vi har skaffet oss en stadig bedre forståelse av Axess Logistics' virksomhet og forretningsdrift. På den måten kan vi i rollen som leverandør og partner sørge for at vi tilbyr og leverer riktig type tjenester, slik at Axess Logistics får de riktige forutsetningene for å fortsette å utvikle seg og vokse, sier regionsjef Mikael Ryberg i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Mikael Ryberg, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 26. mars 2021, kl. 08.30.