Iver forlenger samarbeidet med Scandic

11 februar 2021 / Pressmedling

Iver har inngått en ny avtale med Scandic, Nordens største hotellkjede, om å forlenge samarbeidet selskapene har hatt siden 2017.

Iver har fått fornyet tillit fra Scandic til å levere tjenester knyttet til IT-drift og servicedesk. Scandic har vært kunde hos Iver siden 2017.

– Sammen med Scandic har vi utarbeidet en fleksibel avtalemodell som begge parter er fornøyde med. Hos Iver er vi veldig glade over å få fornyet tillit, siden det er et bevis på at vi tilfredsstiller Scandics behov og krav. Innenfor rammene av samarbeidet med Scandic vil vi fokusere spesielt på å videreutvikle Scandics IT-miljø og IT-sikkerhet. Vi skal sørge for at vi også i fremtiden handler proaktivt og fortsetter å levere tjenester som gir Scandic digitale fordeler og innovasjonsmuligheter, sier regionsjef Magnus Furmarker i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Furmarker, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både fysisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 11. februar 2021, kl. 09.00.