Lindab og Iver med nært samarbeid om overgang til skytjenester

6 april 2021 / Pressmedling

Iver har utvidet samarbeidet med Lindab og inngått en ny avtale som omfatter levering av tjenester knyttet til første fase av Lindabs overgang til et skybasert IT-miljø.

Lindab har valgt Iver som rådgivende partner og leverandør av tjenester knyttet til første fase av Lindabs overgang til et skybasert IT-miljø. Iver skal blant annet levere en virtualiseringsplattform der Lindab kan administrere virtuelle maskiner og tilhørende nettverk. Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger til byggebransjen innen bygg- og ventilasjonssektoren. Lindab har over 5 000 ansatte og er etablert i over 30 land.

– Vi har samarbeidet med Iver i flere år og har stor tillit til deres kompetanse på infrastruktur- og kapasitetstjenester. Lindab må frigjøre interne IS/IT-ressurser for å gjennomføre overgangen til skytjenester, primært til Microsoft Azure, M365 og D365. At vi valgte Iver som infrastrukturleverandør, skyldes i stor grad fleksibiliteten i tilbudet deres samt redundans, sikkerhet og skalerbarhet i infrastrukturplattformen som skal etableres ved Ivers datasenter, forteller CIO Lars-Göran Eklöf i Lindab.

– Det føles fantastisk at vi nå tar samarbeidet med Lindab et steg videre, og at vi for alvor inntar rollen som rådgivende partner og tjenesteleverandør i første fase av selskapets overgang til et mer skybasert IT-miljø. Gjennom de foregående avtaleperiodene har vi utviklet et godt samarbeid med Lindab, og vår forståelse av Lindabs forretningsdrift og utfordringene de står overfor, har gitt oss riktige forutsetninger for å levere tjenester som muliggjør Lindabs innovasjon. Jeg er takknemlig over og glad for at vi har dyktige og engasjerte medarbeidere som vil sørge for at Lindab blir en fornøyd kunde, sier regionsjef Mikael Ryberg i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Mikael Ryberg, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 6. april 2021, kl. 09.00.