Sveriges ledende partnering-entreprenør, ByggDialog, forlenger og utvider avtalen med Iver

14 januar 2021 / Pressmedling

En ny flerårig avtale gir Iver fortsatt og utvidet tillit til å levere IT-driftstjenester til ByggDialog. ByggDialog er Sveriges ledende partnering-entreprenør med hovedkontor i Karlstad, prosjekter over hele landet og regionkontorer i Stockholm, Göteborg og Örebro.

ByggDialog, som spesialiserer seg på partnering i byggeprosjekter, har inngått en ny flerårig avtale med Iver om levering av IT-driftstjenester. ByggDialog bygger hovedsakelig skoler, sykehus og industribygg, men også andre offentlige bygg, handelsbygg og boliger. Ivers tjenesteleveranse til ByggDialog omfatter blant annet serverdrift samt sikkerhets- og kommunikasjonstjenester.

– Med Iver har vi funnet en partner som forstår viktigheten av fleksibilitet, kvalitet og nærhet ved levering av tjenester som er med på å forandre byggebransjen, sier IT-sjef Martin Höök i ByggDialog.

– At vi får fornyet og utvidet tillit fra ByggDialog, er et bevis på at vi er riktig partner og leverandør for ByggDialog også i fremtiden. Vårt kundededikerte team gir oss som leverandør en god forståelse av ByggDialogs virksomhet, og dermed riktige forutsetninger for å handle proaktivt. Hos Iver er vi selvsagt veldig glade over å få ny tillit, og vi ser frem til å utvikle leveransen til ByggDialog i en ny avtaleperiode, sier regionsjef Johan Wilhelmsson i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Johan Wilhelmsson, regionsjef, Iver, telefon: +46 736 60 31 01, e-post: johan.wilhelmsson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Foto: ByggDialog AB

Om Iver
Iver utvikler, tilrettelegger og leverer IT-tjenester som gir digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre gjennom et IT-landskap som er i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne arbeidsmetoder. Kundene våre finns i alle bransjer, og vi leverer våre tjenester til mellomstore og store selskaper, organisasjoner og offentlig sektor. Med hovedkontor i Stockholm, opererer Iver i Norden med en agenda for å fortsette vår utvidelse, alltid nær kunden. Iver har en omsetning på ca. SEK 2,3 milliarder. Vi er ca. 1 200 medarbeidere fordelt på 25 lokasjoner i Norge og Sverige. Vi er store, men likevel kundenære, både geografisk og ikke minst i tanken.

Les mer på iver.no.Informasjonen ble offentliggjort 14. januar 2021, kl. 09.00.