Ny storkontrakt til Iver – vinner av Sollentuna kommunes anbud om arbeidsplasstjenester

6 november 2019 / Pressmedling

Iver har vunnet Sollentuna kommunes anbud om arbeidsplasstjenester og utvider dermed selskapets leveranse til kommunen. Kontrakten har en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse i 2 + 2 år. De tre første årene har kontrakten en anslått verdi på cirka 31 millioner svenske kroner.

Iver har vunnet Sollentuna kommunes anbud om arbeidsplasstjenester. Leveransen omfatter virtuelle arbeidsflater, enhetsadministrasjon, applikasjonshåndtering og livssyklushåndtering av maskinvare. Innføringsprosjektet starter umiddelbart, og idriftsetting skal skje gradvis fra årsskiftet 2019/2020. Tidligere i år vant Iver Sollentuna kommunes anbud om server- og applikasjonsdrift, en leveranse vi har jobbet for fullt med siden i sommer.

– Vi har i anbudsprosessen fokusert på å få tydelig frem hva leveransen skal bestå av. Hensikten har vært å skape et velfungerende kontraktsgrunnlag for samarbeidet. Gjennom kjøp etter forhandling, som kan ses på som en serie gjensidige avklaringer, kan vi sikre kvalitet for alle parter. I dialogen under anbudsprosessen viste alle leverandører god forståelse for våre behov, og med Ivers standardtjenester fikk vi den mest kostnadseffektive leveransen til kommunens virksomheter. Vi ser frem til å samarbeide med Iver også om arbeidsplasstjenester, sier IT-sjef Michael Jansson i Sollentuna kommune.

– Vi er stolte over og fornøyde med at vi vinner nok et anbud i offentlig sektor, og at vi dermed også skal levere mer til Sollentuna kommune. Kontrakten viser at våre moderne arbeidsplasstjenester, som har fokus på brukeropplevelsen, er attraktive. Siden vi vant anbudet om levering av server- og applikasjonsdrift i vår, har vi blitt kjent med Sollentuna kommunes organisasjon og behov. Gjennom nære relasjoner får vi forståelse av kundenes virksomhet, og med løsningene våre kan vi hjelpe kundene med å realisere hele potensialet deres, forteller regionsjef Johan Åkerlund i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Johan Åkerlund, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 70 349 07 80, e-post: johan.akerlund@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har vi, med EQT som eier, vokst oss sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec og IT Gården. Iver omsetter for drøyt 1,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1 000 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 6. november 2019, kl. 08.30.