Ny storkontrakt for Iver – vinner av Exportkreditnämndens anbud om IT-drift

23 januar 2020 / Pressmedling

Iver har vunnet Exportkreditnämndens (EKN) anbud om IT-driftstjenester. Kontrakten har en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse til totalt sju år. Verdien anslås å være cirka 60 millioner svenske kroner for hele kontraktsperioden.

Iver har vunnet EKNs anbud om IT-driftstjenester. Leveransen omfatter totalansvar for EKNs IT-infrastruktur og IT-arbeidsplass med fokus på informasjonssikkerhet kombinert med agile arbeidsmetoder og høy utviklingstakt. I anbudsprosessen har EKN stilt svært strenge krav til informasjonssikkerhet, blant annet ved å be om detaljerte og uttømmende løsningsbeskrivelser. I tillegg har leverandøren fått mulighet til å gjennomføre praktiske tester og inspeksjoner i de ulike datasentrene som er tiltenkt leveransen.

EKN er en statlig myndighet som skal fremme svensk eksport og internasjonalisering av svenske bedrifter. Det gjør EKN ved å forsikre eksportbedrifter og banker mot risikoen for å ikke få betalt, slik at de kan inngå flere sikre eksportavtaler. Hvert år garanterer EKN for eksportavtaler med cirka 120 land, både for små bedrifter og for store konsern. EKN har eksistert siden 1933 og har et stort nettverk som omfatter banker, tilsvarende myndigheter i andre land og andre eksportfremmende organisasjoner.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med at vi har fått enda en kunde på forretningsområdet Informasjons- og cybersikkerhet. Vi jobber hele tiden med å utvikle tilbudet vårt til kunder som stiller svært strenge krav til informasjonssikkerhet, og vi tror på fortsatt stor vekst innen dette forretningsområdet. EKN har en erfaren IT-organisasjon med god forståelse av dagens IT-klima og det trusselbildet som EKN må forholde seg til når det gjelder virksomhet og oppdrag. Overtakelsen begynner omgående, og vi ser frem til å gjøre EKN til nok en fornøyd kunde hos oss, sier Niclas Karlsson, fungerende forretningsområdesjef for informasjons- og cybersikkerhet i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Niclas Karlsson, fung. forretningsområdesjef for informasjons- og cybersikkerhet, Iver, telefon: +46 70 251 54 81, e-post: niclas.karlsson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har vi, med EQT som eier, vokst oss sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec og IT Gården. Iver omsetter for drøyt 1,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1 000 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 23 januar 2020, kl. 08.30.