Mölnlycke inngår avtale med Iver

20 februar 2020 / Pressmedling

Mölnlycke, en verdensledende leverandør av medisinske løsninger, har inngått en global IT-driftsavtale med Iver. Avtalen har en varighet på 3,5 år.

Mölnlycke, som er en verdensledende leverandør av medisinske løsninger, har inngått en global IT-driftsavtale med Iver. Iver skal levere tjenester til de rundt 45 stedene der Mölnlycke driver virksomhet i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika og Asia. Ivers leveranse skal omfatte blant annet drift, utvikling og forvaltning av Mölnlyckes IT-infrastruktur, systemer og nettverk. I tillegg skal Iver levere sikkerhets- og arbeidsplasstjenester. Leveransen stiller høye krav til både tilgjengelighet og informasjonssikkerhet. Den må dessuten oppfylle kravene lovverket stiller til aktører som driver med fremstilling av medisinske produkter.

– I begynnelsen av 2019 startet vi en omfattende prosess for å velge ut strategiske partnere innen arbeidsplass, infrastruktur og sikkerhet. I anbudsprosessen har vi jobbet mye med å stille tydelige krav og vært opptatt av at alle involverte partner skal ha full forståelse av våre behov og vår strategi med fokus på automatisering og selvbetjening, skalerbarhet samt standardisering av tjenester. Vi hadde veldig tydelige vurderingskriterier, og Iver oppfylte alle på en tydelig og profesjonell måte, samtidig som de kunne tilby en komplett løsning, sier Kristoffer Ekfeldt, IT-sjef for Infrastructure & Operations i Mölnlycke.

– Mölnlycke er et av Sveriges fremste og mest velrenommerte selskaper, og de driver virksomhet over hele verden. Vi har samarbeidet nært med Mölnlycke om å utarbeide en komplett IT-driftsavtale som gir Mölnlycke de riktige forutsetningene for å videreutvikle virksomheten sammen med oss. Vi er stolte over tilliten Mölnlycke viser oss, og ser frem til et langt og vellykket samarbeid, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef i Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har vi, med EQT som eier, vokst oss sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec og IT Gården. Iver omsetter for drøyt 1,8 milliarder svenske kroner og har cirka 1 000 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Om Mölnlycke
Mölnlycke er en verdensledende leverandør av medisinske løsninger. Vi utvikler og produserer innovative løsninger for sårbehandling og kirurgi – både forebyggende, akutt og postoperativ. Løsningene våre gir valuta for pengene og har både klinisk og helseøkonomisk dokumentert effekt. Mölnlycke ble grunnlagt i 1849. I dag er løsningene våre tilgjengelige i rundt 100 land. Vi er verdens fremste leverandør av løsninger for avansert sårbehandling og engangsprodukter til bruk ved operasjoner. Dessuten er vi Europas største leverandør av kundetilpassede prosedyrepakker. Hovedkontoret vårt ligger i Göteborg i Sverige, og vi har cirka 8 000 ansatte verden over.

Informasjonen ble offentliggjort 20. februar 2020, kl. 09.30.