Informasjonssikkerhet i fokus når Iver vinner Specialfastigheters anbud om IT-drift

5 februar 2021 / Pressmedling

Iver har vunnet Specialfastigheters anbud om IT-driftstjenester. Specialfastigheter eier, utvikler og forvalter blant annet fengsler, ungdomshjem, domstolsbygninger og politieiendommer.

Iver har vunnet Specialfastigheters anbud om IT-driftstjenester. Leveransen omfatter drift av Specialfastigheters IT-infrastruktur og IT-arbeidsplass med fokus på informasjonssikkerhet.

– Vi har lang erfaring med å designe og levere tjenester til kunder som stiller strenge krav til informasjonssikkerhet, og vi er glade for å få nok en kunde i dette segmentet. Specialfastigheters virksomhet stiller strenge krav til både informasjonssikkerhet og proaktivitet, noe som har gått tydelig frem av anbudsprosessen. Vi er selvfølgelig svært stolte over å få tillit til å levere tjenestene våre til en kritisk virksomhet, og vi ser frem til å gjøre dem til en fornøyd og trofast kunde, sier Magnus Blom, som er forretningsområdesjef for informasjons- og cybersikkerhet i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Blom, forretningsområdesjef for informasjons- og cybersikkerhet, Iver, telefon: +46 70 454 76 33, e-post: magnus.blom@iver.se
Magnus Furmarker, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både fysisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 5. februar2021, kl. 09.00.