Iver utvider leveransen til Envirotainer etter ny forlengelse av avtalen

10 september 2020 / Pressmedling

Envirotainer har inngått en ny avtale med Iver om levering av IT-driftstjenester globalt. Avtalen har en varighet på fire år.

Envirotainer, den globale markedslederen innen kjølekjede for sikker flytransport av legemidler, har forlenget og utvidet avtalen med Iver om IT-driftstjenester. De neste fire årene skal Iver levere driftstjenester til Envirotainer fra sine egne datasentre i Sverige og på Microsofts skybaserte plattform Azure. I tillegg omfatter Ivers leveranse WAN/LAN-drift, WiFi, applikasjonsdrift og overvåking, sikkerhetstjenester, Office 365, klient- og lisenshåndtering samt servicedesk-tjenester 24/7. Ivers leveranse er global, siden Envirotainer i tillegg til å ha virksomhet og hovedkontor i Sverige også driver virksomhet i blant annet Frankfurt, Dallas, Atlanta, Singapore og Incheon (Sør-Korea).

– Vi har hatt Iver som totalleverandør av IT-tjenester de siste tre årene og velger nå å forlenge avtalen i ytterligere fire år, siden Iver oppfyller våre strenge krav til IT-tjenester som leveres både nasjonalt og internasjonalt, sier Head of IT Operations Robert Vallin i Envirotainer.

– Envirotainers sterke vekst stiller store krav til moderne, fleksibel og strømlinjeformet IT-støtte. Vi som leverandør må derfor ha et nært partnerskap med Envirotainer og være lydhøre overfor de kravene og behovene virksomheten har. Vi har i løpet av forrige avtaleperiode etablert et nært og utviklende partnerskap der vi i tillegg til å foreta stabile leveranser av IT-driftstjenester kontinuerlig har forbedret de avtalte tjenestene og dessuten utviklet nye tjenester etter hvert som virksomhetens behov har endret seg. Det nære samarbeidet vårt har dannet grunnlaget for ny og utvidet tillit fra Envirotainer, og vi hos Iver ser virkelig frem til å bidra til Envirotainers videre utvikling de neste fire årene, sier regionsjef Magnus Furmarker i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Furmarker, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har vi, med EQT som eier, vokst oss sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården og Britt. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 10. september 2020, kl. 08.30.