I dag er det FN-dagen – slik jobber Iver med de globale målene

24 oktober 2023 / Nyhet

FN-dagen 24. oktober er en viktig dag og markere, men det er også en påminnelse om vårt felles ansvar for en bærekraftig fremtid. Halvveis inn i implementeringen av Agenda 2030 er det tydelig at verden ikke går i riktig retning. I Iver tar vi vårt ansvar og som medlemmer av FNs Global Compact er vi fast bestemt på å bidra til

Amanda Sangemark, fra Group Sustainability i Iver, forteller mer om hvorfor Iver er medlem av FNs Global Compact og hvordan de globale målene er integrert i vår bærekraftstrategi. 

FNs Global Compact er verdens største nettverk for bærekraftig virksomhet. Hvorfor er det viktig for Iver å være medlem? 

Medlemskap i FNs Global Compact gir oss veiledning og et rammeverk å følge. Ved å anvende de ti prinsippene i vår virksomhet skaper vi bedre forutsetninger for å nå de globale målene. Halvveis inn i implementeringen av 2030-agendaen er det klart at verden ikke beveger seg i riktig retning, men som FNs utviklingsprogram (UNDP) minner oss om, er den gode nyheten at ingen fotballkamp vinnes før andre omgang er avsluttet. 

Som medlem av FNs Global Compact signerer Iver alle FNs 17 mål. Hvordan brukes disse målene i vår virksomhet? 

Vi fokuserer på de målene som er mest relevante for oss som virksomhet og områdene der vi kan utgjøre størst forskjell. I vår vurdering av hvert mål har vi identifisert seks mål som vi aktivt skal fokusere på. Vi knytter disse seks målene til våre fokusområder innenfor vår bærekraftstrategi. 

  • Mål 5: Likestilling – Vi streber etter å øke kvinneandelen i Iver og skape en inkluderende og imøtekommende arbeidsplass. 
  • Mål 7: Bærekraftig energi og 13: Bekjempe klimaendringer - Vi effektiviserer energibruken vår og fremmer klimasmarte initiativer som bærekraftige forretningsreiser. 
  • Mål 8: Anstendige arbeidsforhold - Vi tilbyr en trygg og ryddig arbeidsplass med opplærings- og utviklingsmuligheter. 
  • Mål 12: Bærekraftig forbruk og produksjon - Vi forlenger livssyklusen til IT-maskinvare og oppfordrer våre leverandører til å være bærekraftige. 
  • Mål 16: Fred, rettferdighet og sterke institusjoner – Vi har nulltoleranse for korrupsjon, har kontinuerlig opplæring av ansatte og sikrer informasjonssikkerhet og kundeintegritet. 

 En bærekraftig IT-leveranse handler om mer enn bare den grønne omstillingen; hva mener vi med det? 

Vår bærekraftstrategi skaper positive resultater for både Iver og samfunnet. Det balanserer behovene til våre interessenter og hjelper oss med å minimere risikoer og identifisere forretningsmuligheter. Det handler selvsagt om å være en del av klimakriseløsningen, men bærekraftig IT-leveranse handler om mer enn bare den grønne omstillingen; vår strategi tar også hensyn til vårt sosiale og økonomiske ansvar. Det sikrer at vi integrerer bærekraftsarbeid i alle aspekter av vår virksomhet.

 

Ha en flott FN-dag! 

Koder: Sustainability