Accelerate at Iver har deltatt på KubeCon + CloudNativeCon Europe

8 april 2024 / Nyhet

KubeCon + CloudNativeCon Europe samler hvert år teknologientusiaster fra ledende open source- og cloud native-miljøer i Europa. I år fant konferansen sted 19.-22. mars i Paris, og tre av DevOps-spesialistene våre fra Accelerate at Iver var til stede.

Vi har snakket med John, Hampus og Andreas for å høre mer om hvordan de opplevde konferansen og hva de tar med seg hjem - og inn i sine kundeprosjekter.

Accelerate konsulenter på KubeCon + CloudNativeCon 2024
Fra venstre: John Enarsson DevOps konsulent, Hampus Åkesson, DevOps konsulent, og Andreas Døhl, DevOps konsulent.

Alle tre forteller at de gledet seg til å reise til konferansen for første gang og få fire dager med faglig utvikling og nettverksbygging;

- Det er alltid spennende å utvide perspektivet og få mer kunnskap. Det er slik vi sikrer at vi ligger i teknologisk forkant i våre kundeleveranser, sier John Enarsson.

- Ja, og ikke minst få innsikt i produktleverandørenes tanker om produktets fremtid og bli kjent med nye spennende produkter som vi kan ta med tilbake i kundeprosjekter, istemmer Andreas Døhl.

Dypere forståelse og nyervervet kunnskap

KubeCon + CloudNativeCon Europe 2024 foregikk i Paris Expo Porte de Versailles der det var tre plan med mange aktiviteter. I Expo-området brukte våre deltakere mye tid på å møte utstillere, fordype seg i teknologien i samtaler med teknikere fra leverandørene, diskutere tekniske spørsmål og ikke minst samle merch.

- Det var en meget god stemning på konferansen. Det var lett å komme i kontakt med andre deltakere da alle var interesserte og nysgjerrige på ny lærdom, sier Hampus Åkesson.

637 foredragsholdere bidro med sitt engasjement og sin kunnskap fra scenen, og det foregikk 16 parallelle tracks gjennom alle dagene. Årets keynotes fokuserte på AI og GPU, samt bærekraft og verktøy som kan benyttes for å redusere energiforbruk.

Oversiktsbilde av foredragssalen på på KubeCon + CloudNativeCon 2024

Foto: Cloud Native Computing Foundation

Vi jobber daglig med disse teknologiene, og det er derfor verdifullt for oss å delta på arrangementer der vi kan møte produkteiere og utviklere for å diskutere viktige spørsmål.

Hampus Åkesson, DevOps konsulent, Accelerate at Iver

Personlige høydepunkt det er verdt å trekke frem

På en konferanse av dette kaliberet, som er spekket med presentasjoner, er det viktig å planlegge deltakelsen på forhånd. Våre tre spesialister hadde satt seg inn i programmet og utarbeidet en dagsplan slik at de kunne delta på det de ønsket:

- Når det er så mye som skjer, må man prioritere. Vi deltok på noen presentasjoner for å få dypere kunnskap om et tema vi allerede jobber med, og andre presentasjoner valgte vi for å lære nye verktøy. Det var også en stor fordel at alle foredragene ble spilt inn, slik at man kan se de igjen eller få med seg presentasjoner man ikke rakk over i løpet av konferansen, sier John.

John, dersom du skal trekke frem et foredrag hvilket ville du da beskrive som mest inspirerende?
- Det «beste» foredraget jeg deltok på var nok «Why Kubernetes Is Inappropriate for Platforms, and How to Make It Better" av Stefan Schimanski (Upbound), Mangirdas Judeikis (Cast AI) og Sebastian Scheele (Kubermatic).

Hva var teamet?
- Kubernets brukes i dag til mye mer enn det det opprinnelig var designet for.
I foredraget presenterte de et verktøy som var nytt for meg; KCP. Dette verktøyet etterligner Kubernetes API-server, men skiller ut de vanlige ressursene for å kjøre containerlaster. Multi-tenancy oppnås ved å introdusere en ny type ressurs kalt Workspace, og disse kan også gjøre det enklere for utviklingsteam å dele sine API-er og bli mer selvbetjente. KCP erstatter selvsagt ikke Kubernetes, men tanken er at Kubernetes bør benytes til det det er designet for, og ikke til å løse alle verdens problemer.

Hvorfor trekker du frem dette foredraget?
- Tittelen på foredraget vekket min interesse siden den hevder at Kubernets er uegnet til å bygge plattformer. De fleste konferansedeltakerne benytter nettopp Kubernets til dette, men gjennom foredraget ble jeg overbevist om at KCP som oftest er mest hensiktsmessig å bruke som basis for de fleste plattformer. Jeg lærte at selv om vi kan løse de fleste av våre utfordringer på en standardisert måte med det fleksible Kubernetes API-er, kan det faktisk også finnes mer egnede løsninger.

Hvordan er dette relevant for din rolle og for kundene til Accelerate at Iver?
- Mange av våre kunder har ikke inngående kjennskap til Kubernetes, men ønsker å bruke det for å dra nytte av fordelene det gir rundt standardisering. KCP er designet med utgangspunkt i de faktiske rollene som finnes rundt plattformer. Det oppleves som mer hensiktsmessig å designe plattformer rundt KCP, enn Kubernetes. Dersom jeg får et oppdrag der kunden ønsker å bygge en plattform, vil jeg trekke frem dette som et alternativ.

Man får nye perspektiv etter å ha sett hvor mange ulike måter Kubernetes brukes på rundt om i verden.

John Enarsson DevOps Engineer, Accelerate at Iver

Andreas, hvilke foredrag er det du ønsker å trekke frem?
- Det må nok bli to foredrag. "I'll Let Myself In: Kubernetes Privilege Escalation Tactics" av Andrew Martin (Controlplane) og "Stop Leaking Kubernetes Service Information via DNS!" av John Belamaric (Google). Her var temaene rettighetseskalering og DNS sniffing.

Hvorfor trekker du frem disse foredragene?
- De viste demoer av konkrete angrepsmetoder som hackere benytter for å bryte seg inn. Jeg lærte mye om sikkerhet i Kubernetes-klustere og hvordan man enklere kan designe sikre systemer.

Hvordan er dette relevant for din rolle og kundene til Accelerate at Iver?
- Først og fremst interessant faglig påfyll, men også konkret kompetansehevning på produkter som vi benytter i kundeprosjekter.

På konferansen var det mye som omhandlet cloud-verktøy, men det var også fokus på teknologi som kan benyttes inn mot airgap-miljøer. Airgap-miljøer har en del utfordringer spesielt når det gjelder oppdateringer og integrasjon av ny teknologi. Det var spennende å se hva Kubernetes-økosystemet faktisk kan bidra med for å automatisere, fornye og sikre disse type miljøer.

Andreas Døhl, DevOps konsulent, Accelerate at Iver

Hampus, hvilke foredrag ønsker du å trekke frem som spesielt interessante?
- Jeg vil si meg enig med John om foredraget «Why Kubernetes Is Inappropriate for Platforms, and How to Make It Better". I tillegg vil jeg trekke frem “We tested and Compared 6 Database Operators. The Results are in!” av Jérôme Petazzoni, Tiny Shell Script LLC & Alexandre Buisine, Enix, og foredraget “Building Container Images the Modern Way” av Adrian Mouat, Chainguard. Alle tre foredragene hadde fokus på hvordan man kan gjøre ting bedre, og ga oss et godt innblikk i hvordan dagens industri ser ut og hvordan man kan løse utfordringer med ulike alternativ.

Hvorfor trekker du frem disse foredragene?
- Foredragsholderne hadde en ærlig og nyansert innfallsvinkel på temaet. De kom med konkrete argumenter og motargumenter for å befeste sin erfaring og kunnskap. Dessuten ga de ulike perspektiver på problemer og presenterte sine synspunkter på hvordan man kan løse det. Dette er daglige utfordringer for oss som jobber som DevOps konsulenter, så det er veldig interessant å få høre andres syn og løsninger på problemer.

Hvordan er dette relevant for din rolle og kundene til Accelerate at Iver?
- Det er svært relevant for oss å utvikle våre ferdigheter på KubeCon + CloudNativeCon. Dette er noe vi daglig jobber med hos våre kunder som ønsker å gjennomføre "The Cloud Transformation".

Intern kunnskapsdeling

Andreas, John og Hampus er alle enige om at konferansen ga mange viktige perspektiver og ny innsikt. Nå planlegger de å dele erfaringene og den nyvunne kunnskapen med kollegene sine, både gjennom interne foredrag og løsningseksempler i deres interne GitLab.

Er du interessert i å lære mer? Du kan se alle presentasjonene fra konferansen via denne lenken:

Koder: Utvikling og integrasjon Infrastruktur Accelerate at Iver