Det raskt voksende forsikringsselskapet Futur Pension velger Iver som ny leverandør av IT-driftstjenester

6 mars 2020 / Pressmedling

Forsikringsselskapet Futur Pension velger Iver som ny totalleverandør av IT-driftstjenester. Avtalen har en varighet på fire år, med mulighet til tre års forlengelse. Den har en anslått verdi på cirka 30 millioner svenske kroner for hele avtaleperioden.

Siden starten i 1999 har Futur Pension (tidligere Danica Pension) ekspandert raskt, og selskapet styrker nå sin uavhengige posisjon ved å investere ytterligere i teknisk utvikling av plattformen som har hatt avgjørende betydning for Futur Pensions raske vekst. Futur Pension fikk nye eiere i 2018, da risikokapitalselskapet Polaris – sammen med tyske Acathia Capital – kjøpte Danica Pension fra Danske Bank for 2,6 milliarder svenske kroner.

– Da vi la IT-driftstjenestene ut på anbud, var vi på jakt etter en leverandør som kunne ta totalansvar for infrastrukturen vår, og som kunne hjelpe oss med overgangen til skybaserte tjenester. Vi var også ute etter en partner med erfaring fra leveranser til virksomheter i rask vekst, der endringstakten er høy, og som kunde ønsket vi å bli prioritert ved behov for endringer. Et annet aspekt ved anbudsprosessen var sikkerhet, siden vi som selskap er underlagt tilsyn av svenske Finanstilsynet, forklarer CIO Hans Wirsén i Futur Pension.

– Futur Pensions tekniske plattform, med et egenutviklet forsikringssystem og omfattende systemutvikling, er helt avgjørende for selskapets vekst og forretningsvirksomhet. Takket være vår erfaring fra leveranser til bank- og finanssektoren kombinert med vår spisskompetanse på systemutvikling og DevSecOps kan vi støtte Futur Pension på best mulig måte. At vi får nok en kunde innen bank og finans, viser at tilbudet vårt – med fokus på tilgjengelighet, sikkerhet og innovasjon – er attraktivt, sier Niclas Karlsson, fungerende forretningsområdesjef for informasjons- og cybersikkerhet i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Niclas Karlsson, fung. forretningsområdesjef for informasjons- og cybersikkerhet, Iver, telefon: +46 70 251 54 81, e-post: niclas.karlsson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har vi, med EQT som eier, vokst oss sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården og Britt. Iver omsetter for drøyt 2,1 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere. Les mer på iver.no (http://www.iver.no).

Informasjonen ble offentliggjort 6. mars 2020, kl. 09.30.