Carl-Magnus Månsson ny administrerende direktør i Iver

11 november 2019 / Pressmedling

Carl-Magnus Månsson er ansatt som ny administrerende direktør og konsernsjef i Iver. Carl-Magnus har omfattende erfaring med å lede store organisasjoner i sterk vekst, både børsnoterte og globale. Han tiltrer stillingen umiddelbart, og går samtidigt ut av styret i Iver.

Etter et år med kraftig vekst, både organisk og via oppkjøp, har Iver kommet til et punkt der vi er klare til å ytterligere øke ambisjonsnivået og sette opp tempoet. Den videre utviklingen av virksomheten stiller nye krav til rollen som administrerende direktør, og Carl-Magnus' tidligere roller og erfaring er i tråd med denne kravprofilen.

Som et resultat av dette har styret i Iver og Åsa Arvidsson bestemt seg for å avslutte samarbeidet, og Åsa Arvidsson fratrer stillingen som administrerende direktør i Iver med umiddelbar virkning.

Styreleder Magdalena Persson i Iver sier:
– Carl-Magnus vil, i rollen som administrerende direktør, bidra med viktig erfaring og sterkt personlig lederskap nå som Iver skal ta neste steg i sin utvikling. Med denne endringen vil vi utvikle selskapets strategi, med ambisjon om ytterligere vekst både organisk og via oppkjøp. Vi skal dessuten fortsette å styrke tilbudet til kundene på strategiske forretningsområder som høysikkerhet, infrastruktur, arbeidsplass- og applikasjonstjenester. Jeg vil på vegne av styret takke Åsa Arvidsson for innsatsen og engasjementet hun har vist i 2019, ikke minst med å samle virksomheten under den felles merkevaren Iver.

Carl-Magnus Månsson, ny administrerende direktør og konsernsjef i Iver sier:
– Jeg ser virkelig frem til jobben i Iver. Hvis vi fortsetter å jobbe hardt for å forstå kundenes unike behov og utnytter mulighetene som ligger i teknologien, er jeg overbevist om at vi vil kunne gi enda flere kunder mulighet til å realisere sitt fulle potensial. Jeg er også overbevist om at Iver, med sine svært kompetente medarbeidere, sitt kundefokus og tjenester som ligger langt fremme teknologisk, bare så vidt har startet sin utvikling. Ved at vi fortsetter å ta i bruk ny teknologi og blir flinkere til å definere og gjennomføre digitale endringer sammen med kundene våre, vil vi ytterligere øke kundenes effektivitet, produktivitet og bærekraft.

Kontakt:
Magdalena Persson, styreleder i Iver
T: +46 73 392 05 08
E: magdalena.persson@iver.se

Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef i Iver
T: +46 736 689 274
E: carl-magnus.mansson@iver.se

Om Iver
Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har de, med EQT som eier, vokst seg sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo, Ismotec og IT Gården. Iver omsetter for drøyt 1,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1000 medarbeidere. Les mer på iver.no.

Om Carl-Magnus Månsson
Carl-Magnus Månsson kommer fra rollen som administrerende direktør i Acando, en stilling han ble rekruttert til i 2009. Takket være innføring av en kundenær organisasjon med en sterk bedriftskultur, engasjerte medarbeidere og fokus på transformative endringsprosesser som realiseres gjennom teknologi, har Acando utviklet seg til et ledende nordisk konsulentselskap med høy vekst og god lønnsomhet.

Opp gjennom årene har selskapet foretatt flere oppkjøp, både for å oppnå geografisk ekspansjon og for å tilføre selskapet unik kompetanse, etterfulgt av vellykket integrering. Før Carl-Magnus ble rekruttert til Acando, var han CIO hos Ericsson, en stilling han hadde hatt siden 2005. Tidligere lederroller i Ericsson-konsernet omfatter utvikling av produkter og tjenester, oppkjøp av teknologibedrifter samt kundeorienterte internasjonale roller i USA, Europa og Asia.