Utveckling, integration och användarupplevelse

Uppnå flexibla IT-lösningar med modern systemutveckling

Genom en gedigen erfarenhet och ett metodiskt förhållningssätt guidar vi din verksamhet i hur best practice införlivas i dina utvecklingsprojekt och hur vi bygger en flexibel arkitektur anpassad till just din lösning.

Våra konsulter har en bred kompetens inom systemutveckling och arkitektur, och lång erfarenhet av att utveckla affärskritiska lösningar inom såväl privat som offentlig sektor. Som branschledande experter har vi förmåga att skapa lösningar som löser affärsproblem och optimerar verksamheter och kan hjälpa din organisation balansera förväntningarna, få igång kontinuerliga leveranser av ny funktionalitet och tillhandahålla användarcentrerade upplevelser. 

I all utveckling har vi fokus på automatisering, testning och kontinuerliga leveranser. Vi jobbar med infrastruktur som kod och efter viktiga principer som DevOps för att uppnå en flexibel systemarkitektur som lättare kan ändras efter behov.

Kompetenser och tjänster

 • Modern utveckling och integration

  Utveckling och integration av allt ifrån microservicearkitektur till stora integrationsplattformar i t.ex. Azure, Amazon och Google.

 • Specialistkompetens inom kod

  Specialistkompetens inom .Net, Java och javascript, samt användning av mikrotjänstbaserad arkitektur.

 • Utveckling av användarnära tjänster

  Hög kompetens och erfarenhet inom fullstack-utveckling, universell design och användarorienterade tjänster.

 • Utveckling i offentliga och privata molnmiljöer

  Bred erfarenhet av offentliga och privata molntjänster baserade på containrar och Kubernetes.

 • Applikationer, integrationer och livscykelhantering

  Hög kompetens inom utveckling och förvaltning av applikationer och integrationer, samt tillhörande livscykelhantering.

 • Expertis inom utvecklingsplattformar och Developer experience

  Specialistkompetens inom moderna utvecklingsplattformar och Developer experience.

Huvudsakliga fördelar

 • Optimering av verksamhetens prestation

  Tillgång till expertkompetens och know-how hjälper dig optimera din verksamhets prestanda.

 • Ökad effektivitet

  Smartare arbetssätt och implementation av agila principer ger en minskad time to market.

 • Högre produktivitet

  Best practise och en ökad kapacitet förbättrar verksamhetens produktivitet.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.